Kemikalieinspektionen: vi måste minska ftalaterna i våra hem

Ftalater är en grupp mjukgörande kemikalier som bland annat kan användas i plastprodukter såsom PVC-golv, plasttryck på kläder, produkter av fuskskinn, limmer och färger, tapeter, kablar, sandaler, suddgummin, duschförhängen, badankor, livsmedelsförpackningar, med mera. Ämnena är ofta inte kemiskt bundna till materialet, utan kan läcka ut och tas upp av kroppen. Sex stycken ftalater misstänks vara så farliga att de är förbjudna i leksaker och 13 ftalater finns idag upptagna på den så kallade kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen i EU:s kemikalielagstiftning (REACH).

De fyra ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP ska förbjudas inom europeisk produktion från och med februari 2015. De har satts upp på EU:s tillståndsförteckning, vilket innebär att de blir förbjudna att användas om inte ett tillstånd söks och erhålls för ett specifikt ändamål.

På den europeiska marknaden har de allra farligaste ftalaterna, de så kallat lågmolekylära, börjat bytas ut mot sådana man idag anser vara mindre farliga, de högmolekylära. Dock är problemen långt ifrån över:

1) De farligaste ftalaterna, såsom DEHP används fortfarande – och europeiska miljörörelsen, med Naturskyddsföreningen inkluderad, ser att det finns fog för att oroa sig över att kemikalien även kommer att fortsätta användas brett efter att den blivit förbjuden, eftersom den europeiska DEHP-industrin har ansökt om tillstånd som omfattar ett mycket brett användningsområde

2) Den svenska marknaden domineras av produkter som inte är tillverkade inom EU, vilket innebär att de farligaste ftalaterna fortfarande kommer in på svenska marknaden. Utanför EU dominerar fortfarande DEHP och förbudet inkluderar inte importerade varor.

3) Forskare hittar nu liknande problem även bland de högmolekylära ftalaterna, såsom DINP.

Kemikalieinspektionen lyfter till exempel elkablar som särskilt problematiska, något som vi själva visat på redan för ett halvår sedan. Elkablar kan ofta innehålla upp till 60 viktprocent farliga tillsatsämnen, ca 30 viktprocent ftalater och ca 30 viktprocent flamskyddsmedel.

Här kan ni läsa mer om plast i en rapport vi släppte innan sommaren.

 

//Ulrika, chef miljögifter