Fem snabba frågor: Ellen Bruno, fiskexpert och ovän av fiskslöseri

Många upprörs över nyheten som kom häromdagen, att EU stödköper tusentals ton fisk och skaldjur och sedan slänger den – bara för att hålla priserna på fisk uppe. 2009 köpte EU 17 800 ton fisk och skaldjur av fiskare runt om i Europa, framförallt från spanska och franska fiskare. I Sverige stödköptes 34 ton, mest räkor, det året. Vi frågade Ellen Bruno, som är sakkunnig inom marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen, hur det kan få gå till så här.

Samtidigt som haven fiskas ut stödköper EU fångst, enbart för att kasta den. Hur är det möjligt?
Det är möjligt tack vare ett alltför generöst bidragssystem till fisket på EU-nivå. Det är också detta system som möjliggjort EU:s alltför stora fiskeflotta och de problem med överfiske som vi i dag ser. Fisket är en stark näring i vissa länder och det är viktigt för fiskeministrar från dessa länder att hålla yrkesfiskarna glada.

Varför nöjer man sig inte med att ta upp mindre fisk?
Bra fråga, självklart ska man inte ta upp fisk som det inte lönar sig att sälja.

Många länder vill inte ha någon förändring i den här frågan. Hur ser du på chansen att få till en förändrad fiskesubventionspolitik?
Vi har delvis förhoppningar på att Europa Parlamentet kan övertyga EU-rådet om hur galet systemet är. Här har Christofer Fjellner en viktig uppgift att övertyga sin konservativa partigrupp. Delvis hoppas vi att Sverige och andra progressiva länder lyckas med att driva sin linje om att fasa ut de här bidragen.

Vad gör Naturskyddsföreningens åt problemet?
Vi stöttar de EU-parlamentariker som vill fasa ut bidragen genom att förse dem med information och argument. Genom våra paraplyorganisationer på EU-nivå, främst Seas at Risk och Ocean 2012, kan vi också närvara i debatten i Bryssel.

Kan man göra något själv?
Vara medlem hos oss.

Vill du bli medlem, gå in på http://www.naturskyddsforeningen.se/bli-medlem/
På så sätt stödjer du vårt arbete. Och om du vill kan du också engagera dig aktivt i frågan, till exempel i Havsnätverket som har 600 ideellt arbetande medlemmar.

 Bli medlem i Naturskyddsföreningen