Inspiration från världens största ekomässa

Då var det dags igen! BioFach är världens största mötesplats för dem som arbetar med utvecklingen av ekologiskt lantbruk. I år är det särskilt roligt för Naturskyddsföreningen att besöka mässan eftersom vi just nu planerar vår globala miljövänliga vecka. På mässan finns möjlighet att utveckla idéer för ett globalt kampanjande och att samordna verksamhet. Här är ett axplock av alla intressanta människor vi träffat.

Musa-(2)Musa Muwanga från NOGAMU

Varför är det viktigt för NOGAMU att vara på BioFach?
– Vår roll här är att hjälpa småbönder att komma i kontakt med marknaden. I Uganda har vi 1,2 miljoner ekologiska småbönder i vårt nätverk. De är organiserade i kooperativ. En del av dem producerar ett överskott som de vill sälja på marknaden. BioFach är det enklaste sättet för dem att komma i kontakt med den internationella marknaden. Mer än 80 procent av alla exportkontakter för ekologiska produkter skrivs i samband med BioFach och bönderna får ofta dubbelt så mycket betalt för sina produkter jämfört med om de säljs som konventionella produkter.

– NOGAMU strävar efter att skapa långsiktiga och hållbara relationer med olika marknadsaktörer. Småbönderna och deras kooperativ samt små och medelstora livsmedelsföretag har begränsade resurser att investera i marknadsutveckling. Därför att det viktigt att koordinera insatserna för största möjliga effekt. Med ökade inkomster får lantbrukarna möjlighet att låta sina barn gå i skolan, familjerna får tillgång till sjukvård, kan förbättra sin boendestandard och köpa varor de inte producerar själva, till exempel socker, salt och mjöl.
Uganda NOGAMU är en av Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer i Afrika
JamirahJamirah från BioFresh 
– Här på BioFach marknadsför vi produkter av ananas, mango, papaya, jackfruit och bananer. BioFresh säljer färsk och torkad frukt och fruktpuré. Vi har varit på BioFach de senaste åtta åren och det är ett fantastiskt tillfälle att sälja våra produkter. Förtjänsten går till de småjordbrukare som äger BioFresh. Vanligtvis brukar man lägga dessa extrainkomster på skolgång för sina barn, bättre bostäder och utveckling av sitt lantbruk för att, i nästa led, kunna få ut ytterligare en liten ekonomisk vinst. Biofresh samarbetar med NOGAMU som är en av Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer i Afrika

 

Kate1Kate Kibarah, nutrionist, Kate’s Organics i Nairobi, Kenya
– Jag arbetar för en mer hälsosam livsstil i Kenya. Mitt intresse för hälsofrågor började redan i skolan och idag har jag mitt eget företag med femton anställda. Jag arrangerar kurser, medverkar i TV- och radioprogram som kock, skriver artiklar och har en hälsoklubb på nätet med 900 medlemmar. Jag har skrivit en kokbok tillsammans med Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation PELUM Kenya.

– Att samarbeta med organisationer i den ekologiska sektorn är en av mina strategier. De är medvetna om betydelsen av en varierad kost och produktion. Och de ser betydelsen av högkvalitativa produkter och en mångfald av inhemska arter och sorter. Just nu skriver jag på en bok som kommer att heta ”Why organcis”.

Laercio-(2)Laércio Mereilles, Centro Ecologico

– Jag har haft många olika uppdrag när jag besökt BioFach. Under flera år åkte jag tillsammans med en regeringsdelegation från Brasilien. De ville studera trender och innovationer i ekobranschen. Jag har guidat grupper av lantbrukare som vill producera för den internationella marknaden och deltagit möten och seminarier som arrangerats av IFOAM. BioFach är en viktig mötesplats för aktörer från hela världen. Här får man en bra överblick av såväl trender som produktutveckling.

Centro Ecologico är en av Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer i Brasilien

JoceJoce Forlin, lantbrukare i Centro Ecologicos nätverk
– Jag brinner för småskalig livsmedelsförädling och landsbygdsutveckling och är på BioFach för att hämta inspiration och idéer. Jag och min man odlar vindruvor, tomater, persikor och plommon. Vi förädlar produkterna till juice, nektar, sylt och tomatsås. Produkterna säljs på den lokala marknaden. Vi ingår i det statliga program som stödjer småbönder genom att köpa deras produkter och leverera till skolor i regionen. Lantbrukarna får tillgång till en stabil marknad och skolbarnen får nyttig mat. De ekologiska lantbrukarna får extra bra betalt.
– Det är verkligen roligt att vara här på BioFach och känna att det vi gör hemma ingår i ett större sammanhang. Att jag fått möjlighet att träffa alla dessa innovativa entreprenörer från hela världen gör att jag känner mig stärkt. Nu kan jag åka hem och ta mig an de dagliga utmaningar som alltid finns i ett jordbruk samt informera mina lantbrukskollegor i regionen om vad som pågår i hela världen!

Text: Karin Höök, expert på globala jordbruks- och livsmedelsfrågor, och Petter Jern, projekthandläggare inom området

Mässan BioFach i Nurnberg har 40 000 besökare från hela världen. Här samlas mer än 2400 utställare för att presentera sina ekologiska produkter och parallellt med mässan arrangeras en kongress som besöks av fler än 8000 personer. Allt från produktion och forskning till marknadsaspekter presenteras och diskuteras vid över 160 seminarier. Aktörer från lantbruks- och miljöorganisationer, forskning, företag, politiker och myndigheter samt inte minst konsumenter finns på plats.