NAPE i Doha: Gröna Fonden behöver pengar

(Bilden: Geoffrey Kamese från vår samarbetsorganisation NAPE, National Association for Professional Environmentalists, i Uganda)

Det är lätt att gå vilse i det jättelika nybyggda konferenscentret där årets klimatförhandlingar äger rum. Sms-trafiken mellan mig och de representanter från Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer som är på plats är tät. Det är inte helt enkelt att stämma träff och lyckas sammanstråla när så många möten och processer pågår samtidigt.

I morse hade jag möjlighet att sitta ner och diskutera vad som händer i förhandlingarna med Geoffrey Kamese från NAPE, National Association for Professional Environmentalists, i Uganda. Han deltar dagligen i möten med den ugandiska delegationen. Han är överens med de officiella företrädarna från Uganda om att trögheten i att komma fram till överenskommelser är oroande. De tycker att de föreslagna skrivningarna i det nya Kyoto-protokollet är för svaga, såväl kring åtaganden om utsläppsminskningar som kring klimatfinansiering. De är också bekymrade över att länder som redan dragit sig ur en andra åtagandeperiod fortfarande har inflytande över utformningen av protokollet.

För Uganda, liksom för många andra länder som är mottagare av biståndspengar, är det viktigt att den finansiering som utlovas till klimatanpassning och utsläppsminskningar tillkommer utöver det redan utlovade biståndet. Geoffrey berättar hur det är svårt för hans organisation att sätta verkligt tryck på landets politiker och myndigheter när det gäller klimatfrågor, eftersom han vet att de inte har några pengar att genomföra aktiviteter med. Hans uppmaning är att den Gröna Fonden måste fyllas med pengar. Men i nästa andetag säger han att landet har insett att de måste börja se sig om efter finansiering från annat håll. De verkar ha tappat hoppet.

Det blir också tydligt hur ojämlikt olika länders deltagande i förhandlingarna är. Sveriges delegation består av drygt 40 personer, Ugandas ca 20. Och då har flera av de tekniska experterna fått stanna hemma för att det fanns politiskt tryck på att flera parlamentariker skulle få plats i delegationen. Det gör att Uganda inte kan delta på lika villkor i alla arbetsgrupper och processer som pågår.

Geoffrey och jag ”byter frågor” med varandra: jag vill att han tar redan på hur deras delegation ser på de utfästelser om finansiering som ändå gjorts de senaste dagarna, från bland annat Storbritannien, Tyskland och Finland. Geoffrey vill att jag frågar Lena Ek vad som kommer att krävas av utvecklingsländerna för att fler länder ska vilja bidra med pengar till Gröna Fonden. Det blir spännande att stämma av med varandra igen ikväll. Vi avslutar vårt möte med att konstatera att vi i alla fall får gott om motion av att traska runt i konferenscentret!

Direktrapport från Anna Axelsson, Naturskyddsföreningen, på plats i Doha.