Respektera våra rättigheter!

Jag är på besök i samhället Kbal Romeas som är beläget på Mekongbifloden Sré Poks stand, i norra Kambodja. Det är bara en tidsfråga innan byborna kommer tvingas att flytta härifrån då samhället snart kommer att begravas under vatten. Den Kambodjanska regeringen har gett klartecken till ett Vietnamesiskt företag att bygga en damm med ett storskaligt vattenkraftverk. Energin som dammen kommer generera kommer till största del exporteras till Kambodjas rikare grannländer.

Vägarna vi färdas på är svårframkomliga och bitvis är vi tvungna att stiga ur bilen och gå till fots för att komma fram. Sedan beslutet om dammbygget togs har regeringen slutat att utveckla området. Varför ska man bygga vägar som snart ligger begravda under vatten?
Dammen lanseras som ett klimatsmart projekt som producerar energi utan att släppa ut växthusgaser. Ingen hänsyn tas till de förödande konsekvenser som dammbygget kommer att ha på människorna i området och miljön.

Kbal Romeas är bara ett av många samhällen som kommer drabbas. Invånarna berättar att de är beroende av floden för sin överlevnad. Floden är avgörande för deras liv eftersom de försörjer sog som fiskare halva året, odlar de ris på de bördiga flodstränderna resten av året. Dammen innebär att invånarna i samhället tvingas lämna sina hem och försörjningsmöjligheter och börja om på nytt någon annanstans. Som kompensation erbjuder företaget som bygger dammen ett område som invånarna beskriver som en stenig åker. Där kommer de varken kunna fiska eller odla ris.

Den här resan till Kbal Romeas gör jag tillsammans med Naturskyddsföreningens samarbetspartner Culture and Environment Preservation Association (CEPA). Att stärka civilsamhällen i norra Kambodja vars försörjningsmöjligheter hotas, är en viktig del av deras arbete. Invånarna i Kbal Romeas berättar att innan CEPA började arbeta i området hade de ingen aning om att det fanns planer på att anlägga en damm. Den lilla information om dammbygget som finns är bara tillgängligt på engelska och många av invånarna kan inte läsa. De var inte heller medvetna om sina rättigheter, berättar de. Nu har CEPA gjort informationen tillgänglig för dem och har genom gemensamma aktiviteter i samhället gjort dem medvetna om vilka mänskliga rättigheter har.

– Vi har mänskliga rättigheter som företaget och regeringen måste respektera. Vi kommer inte att acceptera den kompensation som vi erbjudits. Vi kommer inte att gå med på att våra rättigheter kränks. Får vi inte den kompensation som vi har rätt till så stannar vi här tills vattnet kommer, vi flyttar inte!”

(Nya tongångar hos invånarna i Kbal Romeas)

Dammen är bara en av 12 som planeras byggas i Mekongregionen och Kbal Romeas historia är bara en av många som behöver berättas.

Det här blogginlägget är skrivet av Anna Östergren (Projekthandläggare, klimat)

PS. Hoppa gärna vidare till vår insamlingssida och skänk en gåva för att stötta arbetet med våra samarbetsorganisationer. De gör ett jättejobb genom att stötta lokalbefolkning både i påverkansarbete och praktiska tillämpningar som leder till bättre levnadsvillkor. Under december 2012 gör vi en extrainsats för att samla in pengar till vårt klimatarbete. D.S