Nattmanglingar i Paris

Temperaturen stiger på klimattoppmötet i Paris. Vi kastas mellan hopp och förtvivlan, mellan nyheter om framgång och nyheter om låsningar. Efter gårdagskvällen sammanfattning förhandlingarna lämnade vi lokalen med en känsla av att det nog kan bli ett ganska hyfsat avtal. Idag, onsdag, kom en ny version av förhandlingstexten och det blev genast tydligt att det är en bit kvar innan stora knäckfrågorna är lösta. Läs vår kommentar på texten här.

De stora frågorna som återstår att lösa går igenom stora delar av texten. Det handlar om hur åtgärderna som krävs ska finansieras, om hur ambitiöst avtalet ska vara och om det som kallas differentiering, det vill säga i vilken mån avtalet ska uttrycka att vissa länder har ansvar att gå före.

Det är nu onsdag kväll och alla länderna är samlade för att kommentera texten. Jag är där och lyssnar. Åsiktsskillnaderna är tydligare än under gårdagens samling och jag känner igen låsningarna från tidigare toppmöten. Inte minst den som handlar om Klimatkonventionens princip om lika men delat ansvar (Common but differentiated responsibilities and respective capabilities, CBDR), den princip som orsakat så många långa diskussioner genom åren. Många delegater saknar referenser till principer om rättvisa och historiskt ansvar i texten och andra vill göra kopplingarna så svaga som möjligt.

Förhandlingarna beräknas pågå hela natten. Imorgon ska det finnas en ny text.