5 snabba frågor: Katarina Tagesson, miljöseglare

Den 8 augusti samlas besättningen på galeasen Shamrock i Stockholm för att segla utmed Östersjökusten. Med på seglatsen finns Katarina Tagesson som är nyutexaminerad miljövetare och bloggare som kommer att rapportera strapatser och framgångar på sin egen blogg, havsnätverkets Twitter och Facebook och om vi sköter oss – även med gästinlägg här. Till att börja med fick vi chansen att ställa fem snabba frågor om hennes förväntningar på seglatsen.

Hej Katarina! Du ska ut och segla galeasen Shamrock utmed Östersjökusten med Naturskyddsföreningens havsnätverk i augusti. Seglingen arrangeras ju för att upplysa människor om de miljöfrågor som är livsavgörande för Östersjön, men vad betyder resan för dig?

– För mig betyder resan så mycket, innan den ens har startat! Det känns fantastiskt att få tillfälle att följa med på en sådan här kampanj där man kan nå ut till så många människor. Eftersom jag är nyutbildad miljövetare är det en bra möjlighet för mig att få testa på mina kunskaper och sprida information till andra. Jag är ju sedan tidigare aktiv med både en blogg och på sociala medier där jag gör mitt bästa för att höja miljöfrågan på allas dagordning. Dessutom ser jag det som en personlig utmaning att på en trång yta samarbeta med så många nya och vitt skilda personer, det sätter nog alla gruppkonstellationer på prov.

Tidigare år har kampanjer genomförts med redan engagerade från Naturskyddsföreningen. Men när det nu blev en folkhögskolekurs var det också många andra som sökte och ville följa med på seglingen. Vad tror du att kursen kan bidra med?

– Jag tror att det är ett bra tillfälle att samla engagerade och intresserade ungdomar kring en gemensam sak. Det finns så många som vill göra något roligt och samtidigt bidra till att man gör en förbättring i samhället. Man behöver inte vara utbildad inom miljö för att vilja bry sig om sin närnatur, som ju Östersjön faktiskt är. Det är också en bra idé att utbilda om kampanjande och informationsspridning i dagens informationssamhälle. Förhoppningsvis föder denna månad med miljöfrågor och segling mersmak hos många.

Vad hoppas du få ut av den folkhögskoleutbildning ni genomgår under resans gång?

– Personligen är jag intresserad av opinionsbildning och att höja upp miljöfrågorna från det flummiga till riktigt avancerade samhällsfrågor som påverkar många. Att få driva en miljökampanj tillsammans med Naturskyddsföreningen är jättekul. Ni står för ett sådant positivt inflytande i samhället. Man behöver inte prata domedag för att måna om miljöfrågor. Därför känns det extra bra att man får studera en aktuell och nära miljöfråga och sedan får lära sig att hantera informationen och dela med sig till andra genom vår kampanj. Dessutom har jag alltid varit nyfiken på att få lära mig mer om segling och båtliv. Att få möjlighet att ta förarbevis känns bra, jag tror man alltid behöver få i sig lite allmänt sjövett.

Vilken miljöfråga är enligt dig den viktigaste för Östersjön?

– Övergödningen. Det påverkar så mycket mer än bara våra bad när de blågröna algerna blommar. Men samtidigt är alla frågor lika viktiga. Eftersom Östersjön är ett så känsligt hav har vi också ett extra stort ansvar för att ta bättre hand om det. Miljögifter, överfiskning, försurning av haven till följd av koldioxidutsläpp. Egentligen borde man lösa allt på en gång, men det är nog enklare att ta ett steg i taget.

Vad kan besökare förvänta sig av er när ni lägger till i hamnarna?

– Vi har med oss en fin utställning som berättar om Östersjöns miljö och tipsar om enkla saker man kan göra själv för att bidra till en bättre miljö. Dessutom har Naturskyddsföreningens lokalkretsar en del egna saker på gång. Vi kommer också såklart finnas där för folk som vill prata, diskutera eller framföra åsikter, alla är välkomna!