Hopp för ål, lax, öring, asp och flodpärlmusslor

Äntligen har regeringen bestämt sig för att vattenkraftens ska lyda under miljöbalkens regler. Miljöminister Lena Ek  har tillsatt en statlig utredning som ska ta fram förslag på hur nuvarande ålderdomliga regler för vattenverksamheter bör förändras.

Många av dagens vattenkraftverk har 100 år gamla tillstånd utan krav på miljöhänsyn. Idag vet vi dock att många djur är beroende av fritt rinnande vatten för att leva och fortplanta sig. Detta kan relativt lätt ordnas om kraftbolagen släpper en del av vattnet förbi turbinerna.  Vattenverksamheter behöver därför ha samma krav på sig att använda ”bästa möjlig teknik” och att betala för att återställa miljöskador som annan miljöfarlig verksamhet.

Att vattenkraft är bra ur ett klimatperspektiv vet vi redan – med högre krav på hänsyn till biologisk mångfald i vatten – kan vattenkraften bli ännu bättre!