Inför Almedalen: Hur man försörjer världen

Allt fler människor på jorden. Många hungrar och andra är överviktiga. Jordar utarmas och eroderar. Brist på vatten. Övergödda och utfiskade hav. Arter försvinner och ekosystemtjänster raseras. Allt detta är bilder som vi alla matas med och som speglar hur illa det står till med vårt klot. I det läget är det lätt att ge upp och tänka att det inte kommer att gå att försörja oss alla. Att den enda utvägen är att pröva det vi vet något om – m a o att köra på i de gamla, vanliga hjulspåren och fortsätta gödsla och spruta som tidigare, vilket faktiskt hittills gett skördeökningar och lyckats försörja fler under de senaste 50 åren. Lite miljö- och hälsoförstöring får man väl tåla i namn av mat på bordet. Eller?

Nja, så enkelt är det inte. Jordens resurser är hårt ansträngda. Forskning pekar på att särskilt klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald samt tillförsel av kväve och fosfor till land och hav, är områden där gränserna för vad planeten tål redan har överskridits. Alltså krävs det radikala åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Jordbruket är viktigt för alla tre processerna. Jordbruket ger oss både viktiga ekosystemtjänster och påverkar omgivande miljö negativt.

Bland de viktiga tjänsterna är mat, bioenergi och andra råvaror det som de flesta först tänker på. Lika viktigt är biologisk mångfald som i sin tur ger förutsättningar för fungerande ekosystem som sköter allt från vattnets rening till nedbrytning av organiskt material. Jordbrukets negativa påverkan kan man kort sammanfatta i följande punkter.

 • Stora utsläpp av växthusgaser, särskilt lustgas (gödselhantering) och metan (idisslande djur).
 • Övergödning av omgivande vatten genom förlust av kväve och fosfor. • Föroreningar av livsmedel och miljö genom t ex tungmetaller och organiska ämnen från slamgödsling och rester av kemiska bekämpningsmedel.
 • Utarmning av biologisk mångfald pga av t ex besprutning, förstörelse av livsmiljöer, ensidiga växtföljder m m.

Dagens jordbruk skulle kunna försörja jordens befolkning. Idag uppskattas att minst en miljard människor går till sängs hungriga. Samtidigt överkonsumerar särskilt Europa och USA mat och människor sitter alltmer stilla på arbets- och fritid. Allt fler blir överviktiga och hjärt- och kärlsjukdomar ökar.

Det finns alltså tillräckligt med mat på jorden. Den är bara ojämnt fördelad. Orsakerna är många. Krig och andra konflikter förhindrar utveckling. Fattiga människor saknar både köpkraft och tillgång till odlingsmark. Många länder har inte råd att stödja det egna landets jordbruk. Biståndsgivarna har först på senare år börjat prioritera jordbruk och landsbygdsutveckling igen efter att under många år förbisett denna centrala sektor. Alla dessa faktorer samverkar och gör att många regioner – särskilt stora delar av kontinenten Afrika – i dagsläget inte kan försörja sin egen befolkning. Men det betyder inte att det inte finns potential för t ex Afrika att försörja sig själv.

Många olika forskningsstudier pekar på samma slutsats och menar att ”business as usual” inte kommer att fungera. Istället menar man att framtidsvägen bygger på att utgå från de lokala resurserna, involvera småbrukarna och utveckla fungerande lokala marknader. Men hur kommer man dit? Vad krävs av politiken, marknaden, biståndet och andra aktörer? Dessa frågor avser frukostsamtalet i Almedalen att belysa. Läs mer om ämnet på vår webbplats.

Under Almedalsveckan bjuder Naturskyddsföreningens rikskansli in till ett antal seminarier, frukostseminarier. Här på bloggen presenterar vi våra seminarier och berättar vad vi vill få ut av dem. Twittrande rikskanslipersonal som är på plats under Almedalen kommer att twittra med hashtagen #almnatur.

Hela programmet:

Måndag 2 juli

 • Vem ställer bilen? (Seminarium), 10.00-12.00, Högskolan på Gotland, lokal B22
 • Donners Plats 10.00-17.00 (ståbord och mötesplats)

Tisdag 3 juli

 • Moderna kemikalier i ett sjukt samhälle (Frukostseminarium), 7.30-9.00, Packhuskällaren, Strandgatan 16
 • Miljonrullningen i förorten (Seminarium), 10-12, Högskolan, lokal B22

Onsdag den 4 juli

 • Alla munnar kan mättas! (Frukostseminarium), 8.00 – 9.00, Packhuskällaren, Strandg 16A
 • Mors lilla olle på kalhygget går (Seminarium), 10.00-12-00, Högskolan på Gotland, Cramérg. 3
 • Donners plats 10.00-17.00 (ståbord och mötesplats)

Torsd 5 juli

 • Så många lärare slösar kommunerna bort varje år! (Frukostseminarium), 8.00-9.00, Packhuskällaren

Och här hittar du hela programmet där även andra evenemang som Naturskyddsföreningen deltar i finns med.

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.