Svindyr grismat

200 experter från 21 länder är överrens. Konstgödsel kostar samhället enorma summor pengar. Vi måste börja äta mindre kött menar experterna. Men hur är det med ekokött då? Och räcker verkligen maten till alla om vi drar ned på konstgödslet?

Vad kostar egentligen döda havsbottnar, skadlig smog, försurade skogar, ökade växthusutsläpp och andra skador som människan gör på miljön? Om du frågar de 200 experter som medverkar i den nya, gedigna rapporten ”The European Nitrogen Assessment” svarar de: mellan 70 och 320 miljarder euro per år, i Europa. Och då är det bara konsekvenserna av kväveutsläpp som är inräknade.

Foder till slaktdjur och mjölkkor är en stor bov i sammanhanget. Rapporten konstaterar att nästan 85 procent av Europas kväveförbrukning sprids som konstgödsel där det odlas djurfoder. Genom att dra ned på användningen av konstgödsel skulle alltså miljön kunna skyddas och stora summor pengar tjänas in. För att lyckas med det föreslår författarna av rapporten att vi ska äta mindre kött- och mejeriprodukter.

Att välja kött, ägg och mjölk som är ekologiskt borde väl också vara en lösning?
– Ja, absolut, en ekologisk gård använder inte konstgödsel och hushåller bättre med kvävet. Men att äta lika mycket kött som vi gör idag, och byta ut det till ekologiskt skulle inte funka. Vi måste äta mindre kött och när vi gör det välja ekologiskt, säger Emelie Hansson, jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen.

Rapporten visar också att samhällets kostnader är långt större än vad bönderna tjänar på att använda konstgödsel. Samhället skulle alltså tjäna på att betala bönderna för att inte använda konstgödsel.

Skulle det inte bli matbrist utan konstgödsel?
– Varför människor idag inte har tillgång till mat beror på ojämn fördelning, fattigdom, krig och så vidare. Det beror inte på att maten inte räcker till. Vi behöver producera mat på ett smartare sätt än vi gör idag. Idag slösar vi på jordbruksmarken bland annat genom att 70 procent av världens åkrar används för odling av djurfoder. Så för att möta behovet från en växande befolkning måste vi i väst framförallt minska vår köttkonsumtion. Och tvärtemot vad många tror så visar erfarenheter från många utvecklingsländer att skördarna ökar när lantbruket bedrivs ekologiskt, säger Emelie Hansson.

Foto: Aksel Demker, Naturfotobanken