Hur var det nu med köttet och klimatet?

…det var rubriken på ett seminarium som AirClim höll förra veckan tillsammans med Naturskyddsföreningen.

Elin Röös från SLU presenterade ny forskning som syftat till att ta reda på om en hållbar kost går att kombinera med bibehållet miljömål om biologisk mångfald i öppna landskap. Studien som presenterades innehöll tre scenarier som visade att det går att hålla betesmarkerna öppna med kraftigt minskad klimatpåverkan. Mängden kött och mjölkprodukter som konsumeras måste dock minska kraftigt i alla scenarier och de djur vi håller ska vara uppfödda på bete eller restprodukter. En hel del åkermark går dock även i dessa scenarier till att odla vinterfoder och tillskottsfoder till djuren.

Även om denna forskning är mycket intressant och visar på möjligheten att kombinera miljömål som annars ofta antas vara motsägelsefulla, saknar vi vissa synvinklar och vi hoppas på uppföljande studier som kan belysa frågor som till exempel:

 • vad händer om minskad klimatpåverkan är utgångspunkt och inte bara ett resultat?
 • vad skulle minskat svinn i livsmedelskedjan innebära för möjligheten att föda upp djur på restprodukter?
 • hur påverkas balansen om matsvinnet istället används till biogas som kan ersätta fossila bränslen, istället för till grisuppfödning som i studien?

Förutom forskningen från SLU berättade Gustav af Wetterstedt från Näringsdepartementet om den livsmedelsstrategi som regeringen håller på att ta fram. Innehållet i strategin, som ska presenteras i juni, fick vi inte veta mycket om, men klimataspekter på framtidens kost och jordbruk verkar inte vara en central fråga. En av livsmedlesstrategins utgångspunkter är att Sveriges livsmedelsproduktion enligt forskningen behöver öka med 60 % till 2050. Detta påpekade Elin Röös är en feltolkning av forskningen, som egentligen säger att om inget görs för att styra mot en mer hållbar konsumtion, behöver produktionen med dagens system öka med 60 %, vilket vore ohållbart på en global nivå. Slutsatsen av det bör vara att vi behöver ställa om produktion och konsumtion, inte att vi ska öka konsumtionen i ohållbara system. En mycket viktig poäng som vi får hoppas att Gustav af Wetterstedt tog med sig tillbaka till Näringsdepartementet.

//Anna Wolf och David Kihlberg för Klimatbloggen

Seminariet kan ses i sin helhet här.

Forskningen från SLU sammanfattas här.

Mer om livsmedelsstrategin här.

Kommentera

2 thoughts on “Hur var det nu med köttet och klimatet?

 1. Det är svårt att komma överens internationellt om klimat. Det visar även artikeln i Sveriges Natur nr 1/ 2016.
  Olika länders miljöorganisationer har sina egna specifika synsätt.
  Jag undrar, varför Svenska Naturskyddsförening har så negativ inställning, när det gäller nötkreatur. Den negativa inställning lyser starkt genom redan i rubriken \”PÅGÅR EN KO(N)SPIRATION? utan att ens nämna kommentarer.
  Artikeln irriterade mig starkt.
  Undrar bara om inte min kommentar censureras bort,

Kommentering är stängd.