Livsmedelsverket vilseleder allmänheten

Idag visade Naturskyddsföreningen att det finns rester av bekämpningsmedel i viner från konventionellt odlade vindruvor. Flera av fynden rörde officiellt klassade cancerframkallande eller reproduktionstoxiska kemikalier.

Det kan tyckas självklart att det är oacceptabelt att det finns gift i livsmedel, om än i möjligen låga halter (gränsvärden för kemikalierester finns konstigt nog inte för vin). Systembolaget har därför välkomnat undersökningen och menar att det är viktigt att minska halterna.

Men den ansvariga myndigheten, Livsmedelsverket, ser inga som helst hälsoproblem med cancerframkallande kemikalier i livsmedel; det är ju så låga halter så det är ”ingen fara”, resonerar Petra Fogelberg på Livsmedelsverket. På Ekots fråga ”Så du menar att de små mängder av cancerframkallande ämnen som man har hittat i vin inte kan orsaka cancer i så små mängder?” svarar Fogelberg: ”Nej, exakt.”

Påståendet är okunnigt och direkt vilseledande.

För det första är det omöjligt att bevisa ofarlighet. Det följer av grundläggande vetenskapsteori. Livsmedelsverkets kommentar om att cancerframkallande kemikalier ”inte kan orsaka cancer i så små mängder” har alltså inget alls med vetenskap att göra.

För det andra är det väl känt att det är svårt att fastställa säkra gränsvärden för hälsa och miljö. Studier visar att gränsvärden ofta skärps i takt med ny kunskap. Dessutom är gränsvärden ofta föremål för politiska förhandlingar. Därför borde Livsmedelsverket vara långt mer försiktigt när det resonerar om olika halter, inte minst när det gäller cancerogena kemikalier, efter dessa klassas utifrån grad av vetenskaplig bevisning och inte utifrån ett resonemang om halter. Just en sådan klassning har alltså gjorts för flera av de substanser som fanns i de studerade vinerna.

För det tredje: Även om Fogelberg begränsat sitt uttalande till det som vetenskapen kan uttala sig om, och även om hon reserverat sig för att gränsvärden (som för övrigt inte ens finns för vin, som alltihop handlar om), så kvarstår ändå något mycket märkligt: Varför drar Livsmedelsverket ut till ett slags försvar för cancerframkallande kemikalier i livsmedel? Vore det inte på sin plats att i alla fall försiktigt säga att det på något sätt inte är helt bra med rester av bekämpningsmedel i livsmedel?

Verket kunde ju sagt att om det hade funnits gränsvärden, och om halterna legat långt under dessa, så hade riskerna varit små (men alltså inte noll), men att det likväl är viktigt att minska de halter som ändå finns. Men det sista sa man inte, inte någongång.

Jag känner inte till att Livsmedelsverket skulle ha till uppgift att på ovetenskaplig bas försöka lugna allmänheten när cancerframkallande ämnen, om än i möjligen låga halter, påvisas i livsmedel. Däremot vet jag att verket idag de fakto vilseledde allmänheten.

Kommentera

9 thoughts on “Livsmedelsverket vilseleder allmänheten

 1. Man kan ju inte heller se vin som en separat företeelse utan det är ju vinet, tillsammans med alla andra livsmedel som avgör vilken dos av cancerframkallande ämnen vi får i oss. Om man tittar separat på varenda livsmedel så är det ju enkelt att säga att det är en så liten dos att den inte framkallar cancer.
  Skulle vara intressant att se hur det är med russin, soom vi ju ger till våra barn. Innehåller de också dessa ämnen?
  Mvh,
  Marianne Klint

 2. Kul undersökning! Ja, SLV följer tyvärr sitt invanda mönster att nollställa och lugna ned. Hur många gånger har man inte konstaterat pesticidrester i frukt och grönt, och reflexmässigt drogat ner allmänheten med ogrundade lugnande besked. En sorglig myndighetstradition, men det är bra att den vetenskapliga fernissan skrapas av. När det gäller frukt och grönt så har SLV alltid tyckt att nyttan med grönsaker överstiger risken med pesticider. Men vad är nyttan med vin? Och i detta fall kunde de väl kostat på sig ett erkännande av ekologiskt i alla fall?

 3. Så oerhört viktigt med era oberoende undersökningar av de för allmänheten dolda hälsofarliga ämnen som florerar i vårt kemikaliesamhälle! Ja, denna undersökning gällde vin. Men hur är det med gifterna i vårt eget dricksvatten? Jag tänker nu på de gifter som härrör från de långa kinatillverkade industri-elkablar som generellt sänks ner i våra nyborrade dricksvattensbrunnar för att där lakas ur på flamskyddsmedel, mjukgörare etc.etc.. Mig veterligen har detta inte undersökts!!! Här är SLV:s svar till mig på frågan om det finns några regler ang. typ av kabel som får användas i dricksvattensbrunnar:

  Hej Ulrika,
  Livsmedelsverket har inga bestämmelser/rekomendationer om elkablar i vatten. Däremot finns om förpackningsmaterial i kontakt med livsmedel. De flesta farliga ämnen i sammanhanget är fettlösliga, varför läckage ut i vattnet sannolkt inte är stort. Jag tror bestämt att Elbranschen har rekomendationer om vilka kablar som lämpar sig för vatten.
  Om vattnet smakar eller luktar konstigt är det ett tecken på att det är något fel. Ev risk med läckage av mjukgörare från elkabeln avtar naturligtvis med tiden och är beroende av omsättningen av vatten.
  Frågeställninen är intressant – men inte särskilt belyst.
  Har förståelse för om du finner detta svar otillfredsställande.

  Med vänliga hälsningar
  Rolf Brattström
  Upplysningen

  MVH/ Ulrika May

 4. Intressant men inte så skrämmande. Det finns ju cancerframkallande ämnen överallt, även naturligt. Vem vet vad det är som får bägaren att rinna över, antagligen stress över miljölarm!
  Men en liten kommentar om ekologiska rödviner:
  Jag har smakat 6 sorter i mellanprisklass och de flesta smakar illa! Det enda som jag kan rekommendera är Oude Kap.
  Jag köper gärna ekologiskt, men då ska det ha minst samma egenskaper som konventionellt odlat. Granska gärna detta, så att de ekologiska produkterna blir bättre och kan stå sig i konkurrensen utan skrämselpropaganda!

 5. Det är farligt att leva, man kan dö.

  Intressant att Naturskyddsföreningen nu har involverat sig i livsmedelsbranschen…? Det är möjligen inte herr Ågren som ligger bakom rapporten? Herr Ågren har ju fler sensationella forskningsresultat på lager, med samma riktning:

  http://www.fhi.se/templates/Blog/Blog____9451.aspx

  Varför gör inte Naturskyddsföreningen en grundlig test på allt frukt & grönt? Vinet kommer ju från druvorna…? Men det kanske inte ger samma \”politiska\” effekt.

  Det är ju lite kul att vin innehåller antioxidanter och är bra för blod och kärl. Har någon vägt in de faktorerna i skräckpropagandan?

 6. Bra att ni tar up den här frågan. Jag har länge funderat över just bekämpningsmedelsrester i vin. Att det kan finnas i frukt och grönt har ju varit känt länge och där gör ju också livsmedelsverket regelbundna tester. Dessutom sköljer man ju ofta frukten innan användandet vilket gör att bekämpningsmedelsresterna minskar ytterligare. Men det görs vad jag vet inte några kontroller i Sverige på importerade viner och jag är tveksam till hur mycket druvorna sköljs/tvättas innan vinframställning eftersom det påverkar smaken. Att livsmedelsverket agerar som de gör tror jag beror på den stora vinlobbyn som finns i Europa och som tar varje chans att påpeka vinets goda egenskaper, men helst vill osynliggöra de dåliga egenskaperna.

 7. Det här är väl ändå att sila mygg och svälja kameler? Vin innehåller ända upp till 14-15% av ett cancerframkallande ämne som orsakar tusentals dödsfall varje år i Sverige, nämligen alkohol. De ytterst små halterna av bekämpningsmedelsrester är helt negligerbara i sammanhanget.

  Att i möjligaste mån välja ekologiskt odlat vin är naturligtvis en ypperligt bra idé, men skälen för det har inget med ens egen hälsa att göra.

 8. Om det är någon som vilseleder så är det förstås Naturskyddföreningen, som menar att man ska välja ekologiskt vin av hälsoskäl. Något dummare har jag inte hört på länge, då även ekologisk vin, som Nixon skriver, innehåller en stor del cancerframkallande gift. Om vinet också innehåller små rester av bekämpningsmedel har knappast någon större betydelse för hälsan.

  Vilseledande och idiotiskt av Naturskyddsföreningen alltså.

 9. Jag tycker att man också ska tänka på att det över huvud taget inte är så där vidare bra att hållas med gifter när man odlar, varken för odlaren eller miljön. Det är inte bara problemet med rester i livsmedlen som är viktigt att tänka på.

Kommentering är stängd.