5 snabba frågor: Srisuwan Kuankachorn, översvämmad miljökämpe

När Srisuwan ska till jobbet får han vada längs Bangkoks gator med vatten upp till midjan. Väl framme på kontoret är hans uppdrag att stoppa vattenkraften från att förstöra Mekongfloden och miljontals människors liv.

Hej Srisuwan, du bor i översvämmade Bangkok och vattnet är tio centimeter från att komma in i ditt hem. Kan du berätta något om översvämningarna som vi kanske inte känner till i Sverige?

De flesta kanske inte känner till att landets två största dammar i norra Thailand, som producerar el till hela Bangkok, har förvärrat situationen. När de första tropiska stormarna drog in över landet fylldes dammarna helt med vatten. Det var precis i början av regnperioden, så när det började regna var dammarna redan fulla. För att de inte skulle bli skadade släppte man ut enorma mängder vatten som forsade ned mot Bangkok. Varje dag släpptes 100 miljoner kubikmeter vatten ut från varje damm, under ett par veckors tid. Det förvärrade situationen i Bangkok och provinserna runt om, som redan var kraftigt översvämmade.

Du arbetar för Terra som vill förhindra att nya dammar byggs längs Mekongfloden. Varför vill ni det?

Därför att de förstör miljön och leder till fattigdom. Mekongfloden är väldigt speciell. Dels för att det finns extraordinärt mycket fisk i den, dels för att så många människor, ungefär 40 miljoner, är beroende av floden. Nu är det så att den mesta fisken i Mekongfloden vandrar, och om du blockerar deras vandringsväg med dammar leder det till att det blir mindre fisk i floden. Det påverkar miljontals människor som är beroende av fisken, särskilt de fattiga. Många tvingas flytta in till städerna där de får ta underbetalda jobb på fabriker där de arbetar under väldigt dåliga förhållanden. Andra får börja tigga, en del börjar till och med arbeta inom sexindustrin.  Det leder också till att familjer splittras när mamman måste jobba på ett håll, mannen på ett annat och barnen lämnas hemma med de äldre familjemedlemmarna.

Och vad händer med miljön?

Dammarna förstör ekosystemen. Skog och odlingslandskap läggs under vatten. Nedströms blir landskapt mycket känsligt för klimatförändringarna. Dammarna kallas ofta för utveckling, medan det egentligen handlar om anti-utveckling.   

Nu är ytterligare tolv dammar planerade längs Mekongfloden. Det skulle bli en fördubbling av vad som redan finns idag. Hur jobbar ni för att försöka förhindra dammbyggena?

Vi samarbetar med andra organisationer och sprider information om vad som händer om de här dammarna byggs. Vi vänder oss både till beslutsfattare och till människorna som bor i de områden som kommer att bli påverkade. Vi har bland annat gjort en vykortskampanj där 20 000 personer skickade vykort till premiärministrarna i länderna längs Mekongfloden. Men responsen blev inte som vi hade hoppats. Dammarna planeras fortfarande att byggas.

Tillbaka till situationen i Bangkok. Kommer ditt hem att klara sig?

Om vattnet stiger ytterligare tio centimeter kommer mitt hem att översvämmas. Läget har stabiliserats men staten varnar för att vi kommer att drabbas av ytterligare en stor mängd vatten om ungefär en vecka. En del experter säger dock att det inte kommer att bli lika vilt den här gången.  Vi får se helt enkelt.

Srisuwan arbetar för vår samarbetsorganisation Terra. Han beskriver sig själv som en produkt av studentrörelsen som kämpade för demokrati och miljön i sjuttiotalets Thailand. Många av aktivisterna startade, eller började jobba för, ideella organisationer eftersom de menade att de var nödvändiga för samhället.