Bilden: 500 kvinnor mot Brasiliens president

Femhundra kvinnor är på väg med ett brev till Brasiliens president Dilma. Brevet handlar om deras liv – hur de har förlorat hem och jordbruksmark till följd av landets enorma dammbyggen. Kvinnorna har tvingats in i fattigdom, en del försöker lösa sin situation genom att sälja sin kropp till arbetarna på dammbyggena.

Marschen anordnades med stöd av Naturskyddsföreningen och var arrangerad av vår samarbetsorganisation MAB. Brasiliens dammar har lett till att stora delar av Amazonas regnskog ligger under vatten. En miljon människor har förlorat sina hem, kvinnorna drabbas ofta hårdast. Se när president Dilma tar emot brevet här.