Bildt utfrusen i Arktis – dags att ta ansvar för klimatet!

Förra lördagen (den 3 mars) kunde vi höra miljöminister Lena Ek i Ekots lördagsintervju säga att om hon och centerpartiet själva fick bestämma över den svenska Arktisstrategin, så skulle de verka för ett stopp för utvinning av fossila bränslen. Det väckte stor medial uppmärksamhet att centerpartiet vågade uttala en annan åsikt än regeringens. Men det är inte centern som står ensamma mot regeringen, utan moderaterna som står i princip ensamma i Arktispolitiken. Nu är det dags att ta klimathotet på allvar och freda Arktis.

Sverige är sedan förra året ordförandeland i Arktiska rådet, och ordförandeskapet sträcker sig året ut. I rådet sitter de åtta arktiska länderna (Sverige, Norge, Danmark (Grönland/Färöarna), Finland, Island, USA, Kanada och Ryssland).

Arktis blir en allt hetare fråga, i dubbel bemärkelse, då smältande isar öppnar möjligheter till en ökande exploatering av naturresurser. Stora mängder olja och naturgas väntas bli tillgängliga för utvinning. I Sveriges strategi för den arktiska regionen skriver regeringen att

Sverige ska verka för att en förväntad framtida utvinning av naturresurser (olja, gas och andra mineraler) och användning av förnyelsebara resurser (bland annat skog) sker på ett hållbart sätt, såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt”.

Läs och begrunda ironin. På grund av vår förbränning av fossila bränslen förändras klimatet, och om vi inte genast lyckas minska utsläppen av växthusgaser står vi inför en klimatkatastrof. Uppvärmningen innebär bland annat att isarna i Arktis smälter. Det öppnar dörren till nya fossila tillgångar. Och Sveriges inställning som ordförandeland är att verka för en ”hållbar utvinning” (och därefter förbränning) av dessa! Tala om att kasta bensin på elden.

Är det verkligen en linje som går att förena med en ansvarsfull svensk klimatpolitik? Nej naturligtvis inte. Men om nu Lena Ek och centerpartiet har en annan åsikt, finns det kanske fler partier som ställer sig tveksamma till denna paradoxala politik? Jodå. Folkpartiet vill att Arktis ska bli marint reservat. Kristdemokraterna anser också utvinningen av fossila bränslen i Arktis problematisk och välkomnar Lena Eks uttalande, enligt muntliga källor. Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet vill se ett förbud mot exploatering av naturresurser i Arktis.

Carl Bildt och moderaterna står ensamma i den arktiska kylan. Bildts kända kopplingar till oljeintressen gör inte Arktisstrategin mindre problematisk. Nu är det dags att ta ansvar! Moderaterna måste sätta handling bakom retoriken om ansvarsfull klimatpolitik, och C, Fp, Kd, S, Mp och V måste våga kräva att den svenska Arktisstrategin skrivs om.

Fotot är taget av Samuel House.

Kommentera

3 thoughts on “Bildt utfrusen i Arktis – dags att ta ansvar för klimatet!

      • Japp, det skulle ni gjort. Det blir lätt känsligt kring Sd, men ert förtydligande svar råder bot. Tack.

Kommentering är stängd.