Bra Maud – gör det med effektivisering också!

DN debatt idag bekräftar näringsminister Maud Olofsson (C) att regeringen ska höja kvotplikten för förnybar energi från 17 TWh till 25 TWh timmar till 2020. Det är bra, men för lite. Det innebär i praktiken att regeringen beställer 25 TWh timmar förnybar el till 2020. Det är lika mycket som cirka 50 procent av den el som svenska kärnkraften levererade under 2009. På detta sätt tillförs ny el först, innan reaktorerna successivt avvecklas. Viket lugnar alla som är rädda för energibrist vid avveckling. Ja, för jag tror inte att det kommer att byggas ny kärnkraft i Sverige av krasst ekonomiska skäl.

Vad är det som har hänt efter år av snack? Nu byggs det ny förnybar kraftproduktion i en hyfsad takt; 9 TWh på bara några år. Svaret är elcertifikatsystemet! (feed in-tariffer är än mer effektivt men detta är gott nog) Det ger relativt säkra extra intäkter för dem som investerar i förnybar kraftproduktion.

Metoden är ganska enkel. Viss typ av elproduktion ger rätt till vissa värdepapper, så kallade elcertifikat (De innehåller visserligen några problematiska områden: Torv är ett fossilt bränsle och borde förstås inte godkännas som förnybart och vattenkraften borde begränsas till enbart effektiviseringsåtgärder, och inte mer ny vattenkraft). Men eftersom elleverantörerna nu måste visa upp 25 TWh elcertifikatspapper till 2020 (annars får de betala böter) finns det en efterfrågan och ett ekonomiskt värde på dessa papper. Så en vindkraftsproducent får då två inkomster; den ena är betalning för leverans av el. Den andra är försäljning av elcertifikatspapper som idag ger ca 20 öre extra för varje producerad KWh. Det senare är då ett ekonomiskt bidrag som inte utbetalas av finansdepartementet, utan en kostnad för elcertifikatsinköpen som elleverantörerna lägger ut på hushållens elpriser.

Så om vi nu fått till ett hyfsat system för att få fart på tillförseln av biokraft och vindkraft , så är det bara att använda samma system på nästa stora problem – bristen på energieffektivisering. Vilket ju är den stora potentialen i energiomställningen.

Maud Olofsson nämner också bristen på energieffektivisering i sin artikel men erbjuder inte samma skarpa styrmedel som för tillförsel av ny el. Men det är bara att kopiera systemet – fast tvärtom. Låter enkelt, va?

Tricket är att regeringen i likhet med elcertifikatsystemet beställer en viss mängd energieffektivisering (”negawatt” ) till 2020. Och på motsvarande sätt får de som gör energieffektiviseringsåtgärder ett värdepapper på det KWh som de har plockat bort. På så vis får de också två inkomster; den ena är förtjänsten av minskad energianvändning den andra är försäljning av certifikatpapper (så kallat vita certifikat). Och då är det upp till regeringen att bestämma sig för vilken typ av investeringar som också ger rätt till certifikat. Det kan t ex vara byte till energismarta fönster, vägg och takisolering, energismarta fläktar, ventilation mm. I detta fall handlar det inte bara om el, utan effektiviseringen gäller all energianvändning.

Poängen med att också införa certfikatmetoden även när det gäller effektivisering är följande:

 • Regeringen beställer en viss mängd energieffektivisering genom att bestämma hur mycket vita certifikat som t ex energileverantörerna som kollektiv måste visa upp för att slippa böter. Det innebär att energieffektivisering inte längre är fromma förhoppningar utan en konkret beställning som går att lita på.
 • Det andra intressanta är att det bildas ett marknadspris på dessa vita certifikatpapper som återspeglar hur mycket det ”kostar” att genomföra de föreslagna effektiviseringsåtgärderna. Då går det att jämföra hur mycket billigare det är med energieffektivisering (”vita certifikat”) än att öka tillförseln av ny förnybar el (elcertifikat)

Så Maud, ta chansen och inför vita certifikat så fort du bara kan så vi även får fart på energieffektiviseringen i det här landet – det vinner både miljön och plånboken på!

Kommentera

8 thoughts on “Bra Maud – gör det med effektivisering också!

 1. Subventioner är tydligen ibland ok och ibland inte ok enligt SNF. När kan man förvänta sig konsekvens i era synpunkter?

 2. Idag har vi ca: 9 GW kärnkraft och 16 GW vattenkraft. Enligt Svenska kraftnät så effekten just nu ca: 23 GW.
  Har vi ersatt kärnkraftverken med vindkraft och det inte blåser så kommer en stor del av Sverige att vara utan el.

 3. Vet inte hur SNF (läs Mikael Karlsson/Svante Axelsson) kan förklarar/försvara sitt stöd för vindkraft, absolut inte när vi känner till följande http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/282395 Jag återkommer som medlem (vart medlem från 1975-2004) när de herrarna Karlsson/Svantesson har lämnat föreningen. Grön Socialism, Nej Tack!!!

 4. Problemet med certifikat är att de endast ger stöd till storskaliga projekt. Det är den svenska modellen. Gör något stort centralt. Planekonomi på svenska. Framtiden när det gäller energiproduktion och effektivisering är dock även småskalig. Det handlar om att du och jag skall kunna gå till IKEA och köpa 2 kW solceller och sätta upp på huset. Det ger då inget stöd i certifikatsystemet. Administrationen är för dyr.Det är många bäckar små… tillsammans med några stora åar som kommer att ge resultat.

 5. Nuvarande hantering sker på bekostnad av försämrad kolupptagning, miljö (insektshärdar, vägnät), biologisk mångfald, boendemiljö, fastighetsvärden, ohälsa, turism, fritid, jakt, skogsbruk, sociala relationer, avfolkning, höga elfakturor (särskilt nätdelen).
  Kapitulation, internationell konfiskering o skövling av levande landsbygd o natur
  Nuvarande politik säger 500 meter till närmaste verk. Ett hån mot svenskarna.
  Exempel. Halland utgör 1 procent av Sveriges yta. De totala kommunala vindkraftsplanerna ligger på minst 3,5 TWh. Dvs 17% av riksmålet i ett av landets mest tätbefolkade o vackraste naturområden. Länsstyrelsen har inte uppfyllt sitt uppdrag att samordna. Med den nya höghöjdstekniken (15 MW, England) kan vi enkelt klara målet med havsbasering (20+10 TWh), plus norrländska parker på 10TWh, vågkraft 5-10 TWh, bioenergi 20 TWh, solenergi (Tyskland 20%), soldrivna bilar (Kina) osv.

 6. Kärnkraft är inget anständigt alternativ. Avfallsfrågan är inte löst och hotar många generationer människor framöver. Den bygger på antagandet om stabila demokratiska högteknologiska samhällen många tusen åt framåt. Hur är det med historiekunskaperna? Så även om vi skulle lyckas lösa de gigantiska miljöproblemen vid uranbrytning och drift och ekonomin genom ett trollslag skulle visa på plus så kvarstår avfallsproblemet.
  Tyvärr behövs Naturskyddsföreningens kunskap och engagemang mer än någonsin i denna fråga.

 7. I veckan har storkapitalet visat sitt intresse för vindkraften genom två börsintroduktioner, O2 med Wallenberg och Weil, Arise med bla PG Gyllenhammar. Här vädras kosing på kort sikt. Gyllenhammar kallar det \”hajp\”. Detta i kombination med total politisk frälsning är en garanti för att medborgarna och naturen är totalt chanslösa. Dagens 1400 verk blir ytterligare 2-4000? Detta innebär en storskalig industrialisering av vår natur, som försåtligt benämns \”vindparker\”. SNF skriver: \”Vindkraften kan medföra en del negativa konsekvenser för naturmiljön\” Tag av skygglapparna! Miljpåverkan handlar inte bara om C02. Mitt framtida medlemskap hänger på gärsgårn.

Kommentering är stängd.