Cancún- hoppet måste sättas till EU!

Idag startar FN:s  klimatmöte i Cancún i Mexico. Klockan är snart sex på morgonen och jag är på väg till en så kallad TV-soffa . Skulle tro att samtalet kommer att handla om vad som hänt efter klimatkollapsen i Köpenhamn för snart ett år sedan och vad vi nu kan förvänta oss från Cancún.

Det blir förstås ingen munter tillställning eftersom förhandlingsläget fortfarande i praktiken är blockerat av USA. Och då är det svårt att sätta press på Kina som trots sin växande ekonomi har kolodioxidutsläpp per person som är drygt  4 ton per person i jämförelse med USA:s dryga 18 ton. Skillnaden i BNP per capita är ungefär lika stor.

Det krävs ju två för en tango och i detta fall är det förstås självklart att det borde vara USA som bjuder upp till dans för att förlösa denna paralyserade situation. Och läget i USA är inte upplyftande. Obamas beskurna makt och en opinion som fortfarande till vissa delar förnekar att klimatförändringarna beror på människan gör förhandlingarna mycket svåra.

Hoppet måste återigen sättas till EU även om denna Europeiska Union är mycket mer splittrad än den var när Kyotoavtalet förhandlades fram. Italiens och Polens positioner är bara två exempel på länder som spelar en destruktiv roll i detta EU-interna förhandlingsspel. Effekten är att EU inte lyckats höja det egna klimatmålet från minus 20 till 30 procent oberoende av vad andra länder gör. Det är oerhört tragiskt eftersom det är den typen av initiativ som behövs för att skapa ett ökat tryck i förhandlingarna just nu.  Det blir än mer obegripligt när det samtidigt visar sig, enligt olika beräkningar, vara en lönsam affär för EU. Bara en aktiv luftvårds- och försurningspolitik skulle ge minskade utsläpp av växthusgaser som ren bonuseffekt.

Personligen tror jag det kommer att vara mycket svårt för FN:s klimatförhandlingar att komma fram till beslut som begränsar den globala temperaturen till 1.5 – 2 grader. Så länge länderna tror att det är minskad välfärd som de förhandlar om kommer det att vara extremt trögt. Det kommer nog att göras några framsteg i Cancún men om vi verkligen skall få fart på utsläppsminskningarna globalt , vilka måste börja vända nedåt redan 2015, måste fler länder inse att konkurrenskraften i ett land ökar ju mindre oljeberoende ett land är . Denna insikt går upp för allt fler stater och EU talar om ”eco-efficient EU”  som strategi för sysselsättning och ökad välfärd men den är ännu så länge fagra ord utan kraftfulla  konkreta åtgärder. Men i takt med ett ökat oljepris kommer fler och fler inom näringsliv och nationer att inse att energieffektivitet och oljeoberoende är en lysande affär på lite längre sikt. Och för att detta förändringsarbete ska ta fart på allvar behövs det en tydlig klimatpolitik så att det som redan är långsiktigt kostnadseffektivt också blir det på kort sikt.

Kommentera

6 thoughts on “Cancún- hoppet måste sättas till EU!

  1. Inte förns vi är övertygade om att tron på någon sorts godhet och agarande där ut efter, så gott man kan, är det som lönar sig bäst i längden för alla kan vi få med oss resten av världen i så stora frågor som den här. (nej, jag är ingen ängel, ha ha)

  2. Och förmedla vilket unikt tillfälle det här är för värdlens alla intressen, ideologier, religioner osv att samarbeta och se hur lika och sårbara vi alla är inför en så viktig fråga som drabbar oss alla!

Kommentering är stängd.