Det våras för solen!

Faktablad_Freiburg

Solcellstak i Freiburg, Tyskland. CC BY-SA 3.0

Solen kan ge oss 10 000 gånger mer energi än vi behöver. Tekniken utvecklas snabbt och gör solcellerna effektivare och billigare. Några få procent av Saharaöknens yta skulle teoretiskt räcka för att producera lika mycket energi som vi människor använder totalt på jordklotet.

Energi från solen finns överallt på jordklotet. Medan det bara är några få länder som har tillgångar av olja, kol eller uran så har alla länder solsken och människor kan få tillgång till el med hjälp av sol även om de bor långt från ett elnät. Solcellerna börjar på allvar konkurrera med de fossila energislagen. Marknaden för solenergi som inte är kopplat till stamnätet beräknas till mer än 6 miljarder kronor, och växer mycket snabbt, framför allt i Afrika söder om Sahara och delar av Asien.

Även om solinstrålningen är starkast vid ekvatorn funkar solceller fint så långt norrut som i Sverige. Under vintern är soltimmarna få och elproduktionen låg, men sedan stiger den under våren och är som högst under sommaren.

> Läs mer i Energifallets faktablad om solceller och solfångare

Framtidens energi är förnybar!

Det är energi från solen som driver vattnets kretslopp och som får vindarna att blåsa, vilket i sin tur ger vågor på haven. Mycket forskning pågår kring nya sätt att utnyttja solen, vinden, vattnet och biomassan. Vad sägs om helt genomskinliga solceller som kan användas som fönsterglas? Eller solceller baserade på nanoteknik eller grafen, som gör dem så tunna och lätta att de går att bygga in i vad som helst? Kanske kan vi måla våra hus med solfärg i framtiden? Annan forskning om mer storskaliga tekniker rör flytande solcellsparker, solceller i rymden och solceller i vägarna som kan ladda elbilar som kör på dem.

> Läs mer i Energifallets faktablad om framtidens energi