Effektivisering och förnybart viktigare än kärnkraft

Internationellt energimyndigheten IEA var länge känd som en okritisk kärnkraftskramare. De senaste åren har dock insikten växt fram även inom IEA att energieffektivisering och förnybar energi är de viktigaste strategierna i klimatarbetet.

I World Energy Outlook 2009 har IEA gjort en scenario för att nå 450 ppm klimatgaser (koldioxidekvivalenter). Det är ett alltför svagt klimatmål, som med hög sannolikhet medför oacceptabelt stora temperaturökningar, men det är ändå intressant att se de slutsatser om strategier som IEA drar:

– Två tredjedelar av betinget genomförs med energieffektivisering, vilket därmed blir i särklass viktigast.

– Knappt en femtedel genomförs med förnybar energi.

Sammantaget svarar alltså ”vaccinet” energieffektvisering och ”medicinen” förnybar energi för omkring 86 procent av genomförandet.

Kärnkraft står för en mycket mindre del i 450-scenariot. I referensscenariot förväntas kärnkraftens andel till och med att minska; i Europa även i absoluta tal. Referensscenariot är en ganska god avspegling av det faktiska läget idag.

Det är intressant att när svenska folket i opinionsundersökningar får ta ställning till hur en viss investering på energiområdet ska fördelas, så svarar man ungefär på samma sätt. I en Sifo-undersökning från september i fjol ville 80 procent ha förnybart och effektivisering (med skillnaden i förhållande till IEA att 65 procent av svenskarna sa förnybart och 15 procent effektivisering). Kärnkraft kom också här mycket längre ner i prioritering.

Bland sympatisörer till Centerpartiet var det bara 6 procent som ville ersätta gamla kärnkraftverk med nya.

Kommentera

11 thoughts on “Effektivisering och förnybart viktigare än kärnkraft

 1. Det är intressant att notera att efter synnerligen hård kritik levereats mot blogg-inlägg (kritik som gått i stort sett obesvarad, som förutspåddes), samt att en riksdagsomröstning som kommer att kasta ut avvecklingslagen närmar sig, ökar anti-kärnkraftsaktiviteten markant hos de gamla kärnkraftshatarna SNF. Anas möjligen att nu börjar det blir hett under fotsulorna?

  Vad nu gäller detta senaste inlägg…

  Även om IEA\’s scenario besannas finns här inget skäl för att utesluta ren energi ur energimixen. Påståenden att vi kärnkraftskramare skulle ha sagt att kärnkraften är Silverkulan som löser alla problem är – självklart en ren halmgubbe och inte ett seriöst inslag i debatten.

  Det vi kärnkraftsvänner säger är: \”låt den få vara med tillsammans med allt annat\”.

  Det kärnkraftsfienderna säger är \”Minska på den rena energimixen och förbjud ren energi från att få vara med\”.

  Hur man än vänder sig har man ändan bak sägs det… och hur SNF än försöker bortförklara sig så vill de minska diversiteten och innehållet den rena energimixen.

  Detta kan tolkas på två sätt. Antingen…

  1) Anser de att utsläpproblemet inte är så farligt och att vi har råd att lyxa till det lite genom att utesluta ren energi.

  2) De vet om att det är fara och färde, men väljer att bortse ifrån detta och håller sin egna gamla åsikt för miljöns väl, då det skulle innebära ekonomisk, förtroendemässig och personlig katastrof för SNF och dess medlemmar att behöva byta ståndunkt.

 2. Klart att alla vill ha effektivare elanvändning om det inget kostar.
  Men sätt ett pris på det så skall vi se hur villiga de är för att avstå.
  Accepterar man 15 grader på arbetsplatsen vid kallt väder?
  Sen är det meningslöst att diskutera Svensk kärnkraft med politiker som öppet tillåter import av el från rysk kärnkraft. El som produceras i öppna grafitreaktorer av Tjernobiltyp. Hyckleri!

 3. Kärnkraft är inget anständigt alternativ. Avfallsfrågan är inte löst och hotar många generationer människor framöver. Den bygger på antagandet om stabila demokratiska högteknologiska samhällen många tusen åt framåt. Hur är det med historiekunskaperna? Så även om vi skulle lyckas lösa de gigantiska miljöproblemen vid uranbrytning och drift och ekonomin genom ett trollslag skulle visa på plus så kvarstår avfallsproblemet.
  Tyvärr behövs Naturskyddsföreningens kunskap och engagemang mer än någonsin i denna fråga.

 4. Lena: Dina påståendenär helt felaktiga.

  – Avfallslösningen går till granskning i år. Den skall vara behandlad innan 2014. Första kapslarna anländer om 10 år.

  – Påståendet att KBS-3 bygger på antaganden om \”stabila demokratiska högteknologiska samhällen många tusen åt framåt\” står helt i rak motsats till de förutsättningar för vilka KBS-3 skapats. Det är rent hittepå från din sida. KBS-3 är designat för att civilisationen inom så lite som 300 år kollapsat och glömt bort vad radioaktivitet är.

  Tyvärr är denna typ av okunskap och felaktiga påhittade uppgifter inte direkt ovanligt bland kärnkraftshatarna. Verkligheten och faktaläget kommer i andra hand när det gäller att försvara principförklaringen att kärnkraft är dåligt. SNF är inte precis oskyldiga i den frågan heller.

  Men som tur är för os alla har som sagt Lena Jarlöv fel. Lösningen är färdig inom högst överskådlig tid, åt oss alla att glädjas över…

  …utom kärnkraftsahatarna då som gråter blod över att kärnkraften inte längre kan utmålas som ett monster.

 5. Har inte lyckats hitta ngnstans hur balasen mellan energiproduktion och konsumtion skall gå ihop. Bara prat om hur bra det är med förnybart och effektiviseringar. Kan ngn länka till en seriös redogörelse med konkreta förslag och siffror.

 6. Michael Karnerfors ropar hej innan vi är över bäcken. Det förslag till slutförvar som SKB säger sig vilja lämna in för prövning har allvarliga brister. Det bygger på konstgjorda barriärer av koppar och lera som visar tecken på kritisk instabilitet. Koppar hotar att korrodera även i syrefri miljö, vilket SKB blundat för så till den grad att man undlåtit att seriöst utreda alternativa lösningar trots flera påpekanden från strålsäkerhetsmyndigheten.

  Det finns inga skäl att ta för givet att förslaget från SKB klarar miljöprövningen. Därför är det synerligen förhastat att påstå att de första kapslarna anländer inom tio år.

 7. Först en kort fråga till Michael – Har KBS-3 genomgått och klarat prövning enligt Miljöbalken eller strålskyddslagen?

  Jag undrar vad du Michael tycker är verklighetsfrämmande i mitt inlägg? Jag vidhåller att det är oroande att det tagit så lång tid för SKB att låtsas om att hållbarheten hos koppar kan vara ett problem. Även om det är bra att SKB nu äntligen börjar titta på möjligheten att förstärka kopparkapseln, så är det ett faktum att den preliminära MKB (Miljökonsekvensbeskrivning)som SKB lagt fram beskriver kapslar utan skyddande hinna. En MKB ska enligt lagen redovisa alernativlösningar. REdovisningen av andra alternativ än kopparkapslarna i materialet från SKB är mycket torftigt.

  På en punkt har du rätt – jag börjar bli desperat när det gäller det använda kärnbränslet. Jag tycker det är mycket skrämmande att trettio års arbete från SKB med flera inte lett fram till ett övertygande slutförvar. Det använda kärnbränslet är extremt farligt, därför krävs skärpning av SKB i arbetet med att ta fram ett långsiktigt hållart förslag.

 8. Motfråga till dig Linda: hur troligt tror du det är att SKB kommer att misslyckas med att slutföra KBS-3 och få den godkänd? Och ge mig inget svävande, lulligt svar om att \”det kan vi inte veta\”. Svara rakt ut: tror du att SKB kommer att helt misslyckas och behöva skrota KBS-3, ja eller nej?

  Det du hackar på är formalia och en mindre sakdetalj. Du är som någon som tittar ut över ett nybyggt bostadsområde och säger \”Här finns inga hus!\” bara för att diskussionen pågår om man skall ha tilläggsisolering på vinden eller inte, och för att besiktningen inte är gjord än (men besiktningsmannen har hela tiden varit närvarande vid bygget).

  Jag tror inte för en sekund på att du är \”desperat\” vad gäller restbränslet därför att så insatt som du är vet du exakt hur ofarligt bränslet är. Du vet att det är vattenolösligt, litet i volym, enkelt att stänga in och ännu enklare att strålskärma. Det är tom skrämselretorik från din sida att hävda att du är \”desperat\” angående bränslet för det är fortfarande ett av världens mest lätthanterliga avfall.

  Däremot är du desperat å dina organisationsmedlemmars vägnar. Du företräder ett antal organsiationer som investerat stora delar av sitt förtroende i påståendet att kärnkraft är miljöfarligt; i vissa fall i påståendet att avfallsfrågan till och med är olösbar; samt på att försöka utmåla industrin som oansvarig.

  När det nu börjar närma sig målsnöret så infinner sig paniken därför att vem som helst kan se att industrin uppnått goda resultat medan ni inte gjorde vitten utan istället motsatte er en miljövänlig och effektiv lösning. Medan ni näst intill försökt haverera processen så har industrin funnit en lösning på ett världsproblem.

  Samtidigt ser vi också en islossning vad gäller kärnkraft. I Sverige knakar det för fullt i isarna när Alliansen är på väg att slänga ut tillståndsförbudet. Och detta späder på paniken, vilket visar sig i att ordförandena och språkrören för miljö-organisationer och -partier börjar ta till smutskastning och misstänkliggörande i allt störra skala.

  Det är inte utan att jag kommer att tänka på slutet på August Stringbergs \”Hemsöborna\”, när Gusten och Carlsson överraskas av islossningen. Samma panik, skräck och vilda flykt de då upplever är precis det jag ser nu hos kärnkraftshatarna. Frågan är bara om ni lyckas springa i land, eller om ni likt Carlsson blir kvar ute på fjärden när stödet försvinner under fötterna. Kanske skall det ses som profetiskt att SNF\’s ordförande och sagda rollfigur i praktiken delar efternamn. 🙂

 9. Ja, jag tror att SKB blir tvugna att skrota KBS-metoden.

  Din liknelse med bostadsområdet haltar svårt. Människor har byggt många hus förut, men aldrig ett slutförvar för använt kärnbränsle.

  Ditt påstående om kärnavfallets ofarlighet får mig att häpna. Jag är helt säker på att jag inte vågar förvara använt kärnbränsle under diskbänken hemma, som jag gör med många andra sorters avfall. Om det nu är ett av världens mest lätthanterliga avfall – hur kommer det då sig att inget land förvarar det på ett sätt som är säkert i de hundratusentals år som det är farligt?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.