Energieffektivisera miljonprogrammet! Rapport från Naturskyddsföreningens Almedalsseminarium.

I morse arrangerade Naturskyddsföreningen ett seminarium om hur vi ska klara av att nå en halverad energianvändning i bostadssektorn, vilket är riksdagens eget mål. I samband med renovering av miljonprogrammet öppnas ett fönster att samtidigt genomföra ambitiösa energieffektiviseringar vi inte har råd att missa om vi ska klara klimat- och energiomställningen.

Naturskyddsföreningens Svante Axelsson inledde med att samtala med Therese Hindman-Persson från Schneider Electric och Per Holm från SABO. De konstaterade en stor energieffektiviseringspotential som ofta inte realiseras fullt ut på grund av svårigheter att finansiera och få lönsamhet i åtgärderna. Det blir mycket lappa och laga, plocka lågt hängande frukter konstaterade Per:

– Vi når ofta 20-30 procent energieffektivisering, men inte 50.

Therese höll med, och konstaterade att det behövs en push i form av ekonomiska styrmedel om en halverad energianvändning ska nås. Hon har varit inblandad i projekt som nått långt, men mycket få klarar idag en halvering.

Anti Avsan från Moderaterna och Lars Tysklind från Folkpartiet, båda riksdagsledamöter, representerade det politiska perspektivet. De höll båda med om att vi skulle kunna energieffektivisera betydligt mer än vad som sker idag, men hade lite olika syn på vilka hinder och lösningar som finns.

Lars instämde i att politiska beslut kan behövas, både för att undanröja hinder som finns idag och kanske överväga nya styrmedel. Svante Axelsson testade idén om statliga lånegarantier som skulle ge fastighetsbolagen tillgång till förmånliga lån, och Lars tyckte det lät intressant.

Anti var mer skeptisk till statlig inblandning, och tyckte att fastighetsägarna redan idag kan nå väldigt långt om de bara räknar rätt. Energieffektivisering höjer ju fastighetens värde på lång sikt, men ofta räknar de inte på det. Dessutom konstaterade Anti att det kan vara fel fokus att prata om energieffektivisering istället för energislag, det är skillnad på miljövänlig och fossil energi.

– Vi måste hålla en energikurs för våra riksdagsledamöter, utbrast någon i publiken.

Det är ju en ofta hörd missuppfattning detta att det inte är någon mening att spara på förnybar energi, att fjärrvärmen är ”miljövänlig” och att elen i Sverige är ”klimatneutral”. Det är felaktigt i flera steg; kortfattat så är fjärrvärmen för det första 18 procent fossil i Sverige, all energi har en miljöpåverkan om än olika mycket (också sol, vind och vatten kräver ju insatsresurser och exploatering) vilket motiverar hushållning, dessutom behövs den förnybara energin för att tränga undan fossil energi i andra sektorer. Hälften av fjärrvärmen baseras på biobränslen, som behövs exempelvis när vi ska ställa om till ett fossilfritt transportsystem, och dessutom konkurrerar med annan markanvändning. Dessutom är energisystemet större än Sverige. Läs mer om varför vi ska energieffektivisera i detta tidigare blogginlägg.

Åter till seminariet. Svante konstaterade att vi har många styrmedel för att pressa fram en bättre bilflotta; supermiljöbilspremier, bränslekrav, och förhoppningsvis snart bonus-malus. Men på fastigheter är det tunnare, och ska vi klara riksdagens egna miljömål behöver vi nog styrmedel där också. Men det låter som att det ändå finns en vilja hos våra politiker att överväga nya åtgärder?

En åhörare konstaterade att även om det sker demonstrationsprojekt och vissa fastighetsägare når långt, är det ju så att med nuvarande takt så kommer vi inte klara riksdagens mål, så enkelt är det.

Per Holm från SABO  instämde, med den takt SABO nu renoverar och energieffektiviserar nås ingen halvering. Därför kommer Naturskyddsföreningen att senare i sommar släppa en rapport där vi har kikat närmare på några potentiella styrmedel för att energieffektivisera miljonprogrammet. Håll utkik efter den! Kanske kan grönt jobbskapande och energieffektivisering i miljonprogrammet bli en valfråga?

Stort tack till paneldeltagarna och alla som följde diskussionen på plats och på Twitter!

Kommentera

One thought on “Energieffektivisera miljonprogrammet! Rapport från Naturskyddsföreningens Almedalsseminarium.

  1. Problemet med energieffektiviseringar är att det sätts mål att nå upp till olika klassificeringar redan på planeringsstadiet. I verkligheten är det svårt att förutse vilka hinder man möter på vägen och hur pass långt man törs gå för att ro hem det hela ekonomiskt över tid. Energieffektiviseringar kan också resultera i sämre inomhusklimat och ge upphov till fukt och mögelskador om inte det tas hänsyn till byggfysiken. En hel del boende är även rädda för att ombyggnationer och renoveringar i miljonprogrammen skall göra det för dyrt att bo kvar.

Kommentering är stängd.