Energiomställning – lättare än klimatomställning?

I morgon börjar G8-mötet i Deauville i Frankrike. G8 (Group of Eight, består av representanter för de stora industriländerna, nämligen Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och USA.) Den 6 juni träffas klimatförhandlarna i Bonn. Frågan är om inte finns större möjligheter att göra framsteg under G8-mötet än på klimatmötet. Det känns också som det är mer tryck i energifrågan än i själva klimatfrågan. Varför, kan man undra?

En förklaring är att det finns många andra intressen som driver på energiomställningen, jämfört med diskussionen om minskade utsläpp av växthusgaser. I EU är t ex utbyggnaden av förnybar energi och ökad energieffektvisering ett sätt att bli oberoende av rysk gas och slippa betala allt dyrare oljeräkningar till vem det vara må. Detta är sannolikt en viktigare drivkraft för de 27 EU-länderna än ett stort engagemang i klimatfrågan. De minskade utsläppen av växthusgaser är en bonuseffekt av att uppnå andra mål som lägre energikostnader och ökad konkurrenskraft.

Kärnkraftskatastrofen i Fukushima gör att temperaturen i energiomställningen aldrig har varit högre. Enligt rykte kommer den Japanska premiärministern Naoto Kan att lägga fram en mycket offensiv handlingsplan under G8 mötet i Deauville som i princip innebär att varenda nytt tak i Japan kommer att ha solceller. Enligt dessa planer kommer den stora upphandlingen av solceller leda till att priset på solel kommer att sjunka med 66 procent till 2020 och med 87 procent till 2030. Därutöver skall Japan satsa stort på vindkraftsparker till havs. Det skall därför bli mycket intressant att se vad av detta som faktiskt kommer att presenteras i morgon. I Tyskland är tongångarna snarlika även om det än inte finns någon tydlig handlingsplan. Det intressanta är att både Japan och Tyskland som idag upplever den största kärnkraftskrisen också är världsledande på produktion och installation av solceller. Kanske ser de en chans att göra formidabel make-over och samtidigt bli världsexportör av solceller.

Klimatförhandlarna i Bonn står däremot inför en stor uppförsbacke. Läget är mer låst än i Cancun i december i fjol och utvecklingsländerna satsar nu allt på ett kort. De tänker blockera alla olika delfrågor som t ex finansiering och skydd av regnskog om de inte får klartecken om en andra period för Kyotoavtalet.

De vill fortsätta att bygga klimatförhandlingarna på Kyotoavtalet, vilket också tydliggör skillnaden mellan industriländernas och utvecklingsländernas ansvar. EU säger ljummet ja, men vill ha en lösning där även USA skall vara med. Och visst är det så, men sannolikt är det bara möjligt att gå fram med två avtal – ett nytt Kyotoavtal och ett annat parallellt avtal under den så kallade klimatkonventionen där USA också är med.

Ett positivt tecken är att miljöutskottet i EU har sagt sa ja till att EU på egen hand bör gå vidare med att minska utsläppen i EU med 30 procent till 2020. Storbritanniens och Danmarks premiärministrar har sagt samma sak, så nu väntar både de och vi på att Reinfeldt gör sin stämma hörd i samma fråga, backar upp EU-målet och åter tar på sig klimatmanteln som han slängde efter det Svenska ordförandeskapet. Det skulle göra uppförsbacken i Bonn betydligt kortare.

Kommentera

One thought on “Energiomställning – lättare än klimatomställning?

  1. Frågan är hur man löser problemet med kapacitetsutnyttjandet av solceller, det är ju inte sol hela tiden vilket innebär att man måste ha någon annan typ av reglerkraft när det inte är sol. Samma sak gäller även för vindkraften och i vissa fall även för vattenkraften.

Kommentering är stängd.