Fel återgett om matens klimatpåverkan

Det är bra när media rapporterar om ny forskning. Det görs allt för lite. Kanske för att det behövs tid och kompetens för att förstå och förklara vad det som står i en vetenskaplig artikel.

Det misslyckades Svenska Dagbladet med i förra veckan.

Det var en grupp finska forskare som räknat på matens del av de totala utsläppen av växthusgaser som blev feltolkade. Svenska Dagbladet men också Sydsvenska Dagbladet menade att studien visa att det inte spelar någon roll för klimatet om du väljer att äta kött eller vegetarisk kost. Sett till helheten är denna slutsats felaktig. Det är fortfarande ett faktum att en vegetarisk kost halverar klimatpåverkan. I själva verket går den finska studien helt i linje med tidigare forskning om hur köttkonsumtion påverkar klimatet.

I den finska studien rapporteras att dagens livsmedelskonsumtion ger 1692 kg koldioxidekvivalenter/capita och år jämfört med 879 kg för en vegandiet. Detta är en minskning med 813 kg, nära en halvering.

Det stämmer alltså fortfarande att en vegetarisk måltid halverar klimatpåverkan från maten och att maten står för en stor del (30 procent) av hushållets klimatpåverkan.

Egentligen är det ju ganska enkelt. Om vi äter växter istället för att vi föder upp köttdjur i stora mängder som äter växterna, så tär det mindre på jordens resurser och påverkar klimatet mycket mindre .

Uppfödningen av slaktdjur står för nästan en femtedel av våra utsläpp av växthusgaser.

I Sverige köper vi 86 kg kött per person och år. Det är en ökning med 50 procent de senaste 20 åren. För att minska vår klimatpåverkan måste vi äta mindre kött.

Men som ni vet är jag också extremt angelägen om att vi bevarar vårt kulturlandskap och den biologiska mångfald som följer med. Jag pratar om våra hagar och ängar. För att hålla dessa öppna behöver vi betande djur.

Men det är inget problem att minska vår köttkonsumtion och ändå ha kvar tillräckligt många djur för att klara våra hagar och ängar. Så ät mindre kött men när du köper kött välj då ekologiskt, svenskt naturbeteskött.

Det ekologiska jordbruket låter djuren beta ute, använder inte kemiska bekämpningsmedel och utnyttjar gödsel från djuren i stället för klimatpåverkande konstgödsel.

Kommentera

3 thoughts on “Fel återgett om matens klimatpåverkan

  1. Svante, bilarna står endast för ca 10 procent av alla växthusgaser som släpps ut. Det finns andra områden som behöver prioriteras mer än bilismen vad gäller koldioxisutsläpp. Varför detta tjat om höjd bensinskatt? Din kommentar?

  2. Man önskar att Sverige kunde få en vegetarisk inspiratör, så att fler kunde tycka att det är kul och spännande med vegetarisk mat! Alldeles för många har en ensidig syn på mat, och en fördomsfull dito på det vegetariska. Det är jättebra och viktigt att visa siffror och peka på vinster med vilken mat man väljer, men tyvärr tror jag många blir avskräckta och inte orkar bry sig. Frågan är bara hur man lyckas inspirera, det är ju inte det lättaste…

  3. Om det nu är så klimatskadligt att äta kött, borde vi då inte utrota alla isbjörnar som lever uteslutande på kött???

Kommentering är stängd.