Fortsatt kritiskt läge i Fukushima

Läget är fortsatt kritiskt vid de båda kärnkraftsverken i Fukushima.

Anläggningen runt reaktor 1 vid Fukushima 1 har exploderat men inneslutningen sägs hålla. Havsvatten pumpas in för att kyla och förhoppningsvis är läget någorlunda under kontroll. Hur stora skadorna är, exempelvis på härden, och om det fortfarande sker stora läckage, är oklart. Strålningsnivåerna utanför verket har varit omväxlande mycket höga och relativt låga. Stora mängder radioaktiva ämnen har i vilket fall spridits och det är tur att vindarna blåst ut det mesta över havet.

Vid de andra reaktorerna i Fukushima 1 är läget oklart. Den tredje reaktorn sägs ha härdskador och riskerar att explodera. Även rapporter om elbortfall, skadade kylpumpar och utblåsning av radioaktiv ånga löser av varandra. Likaså är läget vid Fukushima 2 oklart, bland annat rapporteras om problem med strömförsörjningen.

Det kommer under dagar framåt att vara svårt att få en exakt bild av konsekvenserna, och det lär ta ännu längre tid att analysera orsakerna och dra slutsatser rörande kärnkraftens säkerhet i allmänhet, men några kommentarer är viktiga redan nu.

Det måste till att börja med vara kärnkraftsindustrins ansvar att visa att liknande händelser inte kan ske igen eller på andra håll. Den som utsätter andra för stora risker har bevisbördan för att visa att säkerheten är tillräckligt god. Jag har redan hört en del kommentera Fukushima med att ”det kan ju inte hända i Sverige”. Det är en banal analys som man inte ska låta någon komma undan med.

Visserligen är sannolikheten för jordbävningar och tsunamis synnerligen låg i Sverige och vår närmaste omvärld, men en huvudanledning till problemen i Fukushima är inte jordbävningen eller tsunamin som sådan utan ett elbortfall till kylningen. Kärnkraftsindustrin brukar resonera utifrån att säkerhetssystem och extra säkerhetssystem ska kunna motverka även de kraftigaste externa störningar och det sägs ibland att kärnkraftverk skulle klara även terrorangrepp motsvarande det mot World Trade Center.

Men på något sätt har man i Japan inte tillräckligt väl analyserat vad som händer vid en kraftig jordbävning, trots att landet är ett av de värst jordbävningsdrabbade i världen. Och när Tjernobylolyckan ägde rum så sprängdes reaktorn (där fanns ingen reaktorinneslutning som i Fukushima dock), varefter radioaktiva ämnen spreds ändå till norra Sverige, också det på ett sätt som ingen kunde förutse.

Och när elförsörjningen från två av tre ställverk vid Forsmark kollapsade för några år sedan, var det heller igen som hade förutsett att det kunde ske, och det är fortfarande bara tur att inte samtliga fyra ställverk gick sönder, med en möjlig dramatsk utveckling som följd.

Oförutsägbarhet är ett signum för kärnkraften.

Ett tiotal parker med ett hundratal vindkraftverk vardera, till havs och på land runt Fukushima, hade sannolikt förstörts på land, och klarat sig hyfsat till havs, vid en jordbävning och tsunami. Men svårare hade hade skadorna på miljön, och eventuellt människors hälsa om någon träffats av ett rasande verk, inte blivit. Och det hade gått förhållandevis snabbt och inte varit särskilt dyrt att återställa produktionen.

De skador på kärnkraftverken i Fukushima som redan skett kommer vara miljömässigt svåra under mycket lång tid och några reparationer är inte möjliga på de till nöds saltvattenkylda reaktorerna. Kostnaderna lär bli enorma.

Olyckorna i Fukushima är ytterligare ett tecken på kärnkraftens ohållbarhet. De visar tydligt hur ogenomtänkt det är att satsa på ny kärnkraft i Sverige, när vi har snabbare, billigare och långt säkrare alternativ.

Kommentera

3 thoughts on “Fortsatt kritiskt läge i Fukushima

 1. Det som händer nu i Japan väcker tankar om ett närliggande problem !
  Hur gör man i Japan med de årliga tiotusentals ton utbränt kärnbränsle från sina 50 kärnreaktorer ? Detta utbrända kärnbränslet skall ju även i Japan slutförvaras på ett säkert sätt i hundratusentals år.
  Överhuvudtaget hör man inte mycket från övriga med kärnkraft utrustade länder om lösningar på detta problem. Detta fyller mig med mycken oro.

  Tore Wolff

 2. Japanerna har itne ens fått begrava sina dödsoffer från tsunamina än, och ni utnyttkar redan detta för era politiska syften. Har ni ingen som helst respekt för ett land och ett folk som lider?

  Skäms…

 3. Det här var bland det mest cyniska jag har sett dig skriva. Inte ett ord om alla döda i en av världens största naturkatastrofer. Vi vet inte ens omfattningen av katastrofen ännu, men en ad hoc kostnadsanalys av vad effekterna hade blivit med en massa vindkraftverk istället för kärnkraft är absolut nödvändig att pressa in i debatten innan japanerna hinner räkna sina döda. Skrev du liknande inlägg om turistflygens koldioxidutsläpp vid tsunamin år 2004?
  Nu vet jag varför ni heter Naturskyddsföreningen, människors liv är inte intressanta. För din egen (tro)värdighets skull, ta en rejäl funderare vad du håller på med och plocka bort det här inlägget.

Kommentering är stängd.