Hållbar utveckling på Skolverket

I torsdags (3 april) hölls en heldagskonferens på Skolverket med tema hållbar utveckling. Deltagarna var inbjudna via ett nätverk av personer som är engagerade inom lärande för hållbar utveckling. (Det kommer en fb-grupp inom kort)

IMG_3547[1]

Helena Ängmö, överdirektör Skolverket

Vi fick en kort introduktion kring Skolverkets prioriteringar och hur dessa helt och hållet styrs av regleringsbreven från regeringen. Utrymmet för egna initiativ är väldigt litet om man ska tro en artikel i Svenska Dagbladet som lustigt nog kom just i torsdags. SvD´s granskning visar att uppdragen från regeringen till Skolverket har tredubblats sen 2006. Några direkta uppdrag som rör hållbar utveckling i undervisningen har tyvärr inte ramlat in på Skolverkets skrivbord.

Tack och lov finns det lite vakna personer på Skolverket som både förstår läroplanen och som inser att ”hållbar utveckling” är enda vägen framåt om vi två-beningar ska ha en plats på den här planeten i framtiden. Fästingar och kackerlackor kan nog anpassa sig till alla tänkbara klimat, men mänskligheten får det knepigt när sötvattenbristen blir påtaglig, låglänt jordbruksmark svämmas över och koldioxiden försurar haven. Senaste delrapporten från IPCC är mycket läskig läsning och helst vill man inte att våra barn nås av innehållet. Men det går ju såklart inte att hindra läskunniga barn och ungdomar från att läsa tidningen.

Lennart Olsson, professor i geografi vid Lunds universitet och en av IPCC-rapportens författare säger dock att han är övertygad om att det rent tekniskt går att begränsa uppvärmningen till två grader.  – Men jag är extremt pessimistisk vad gäller vår politiska förmåga. Som det ser ut nu är vi på väg mot fyra grader, och utsläppen accelererar snarare än planar ut. Och det är väldigt bråttom. Vi har fyra eller högst fem år på oss att vända utvecklingen, säger han. (DN 31 mar)

Tillbaka till Skolverkets satsning på NT. Inom den satsningen har man tagit fram den här utmärkta lilla filmen som man får använda hur mycket man vill, och gärna lägga upp skolans egen hemsida. Den finns i en elev och en lärarversion, här är elev-versionen.

Det finns också en film om ekosystemtjänster och undervisningsstöd i biologi, fysik och kemi som har fokus på hållbar utveckling men allt detta är svårt att hitta på webbplatsen. Peo Ottosson och Thomas Krigsman på Skolverket tog emot den bollen och lovade att se över länkningar och navigering på Skolverkets hemsida, så att det går att  hitta ”hållbar utveckling-materialet” via flera sökvägar/rubriker.

Vi fick också tillfälle att diskutera en stund med Helen Ängmo, överdirektör på Skolverket som kom in för att hälsa oss välkomna. Carl Lindberg, som är rådgivare åt svenska Unesco-rådet passade på att lyfta frågan om varför Sverige inte lever upp till sina internationella åtaganden. Utbildningsministrar från hela världen har kommit överens om att verka för ”dekaden för lärande för hållbar utveckling” (2004-2014) men det har inte märkts mycket av i Sverige.

IMG_3564[1]

Carl Lindberg, rådgivare Svenska Unescorådet

Undertecknad lyfte frågan om varför Skolinspektionen inte granskar hur skolorna inkluderar hållbar utveckling i undervisningen och hur man arbetar med det ämnesövergripande som det är tänkt. Vår egen rapport ”Hållbar utveckling i skolan – Var god dröj!” visar att den viktigaste faktorn idag är engagerade lärare och engagerade rektorer och det betyder ju såklart att det ser väldigt olika ut från skola till skola. Helen Ängmo bollade till Peo Ottosson att det nog är dags att prata med Skolinspektionen om frågan, så vi ser förväntansfullt fram emot att det kommer ett nästa steg snart.

Vi på Naturskyddsföreningen tycker att det är dags att alla ungdomar kommer ut från skolan med en hög grad av medvetenhet kring samband mellan ekonomi, teknik, välstånd och naturresurser. Det finns inte oändligt med pengar i bankomaten och det finns inte oändligt med el i eluttaget. Allt hänger ihop. Och vi behöver nog alla lära oss mer om hur var och en av oss hänger ihop med naturens resurser och med varandra.

Stort tack Gittan Matsson, miljösamordnare i Falun och nätverksspindel i LHU-nätverket,  för initiativet till denna konferens. Uppföljning blir i Göteborg 23-24 oktober. Stort tack även till Per-Olov Ottosson, Skolverket och Carl Lindberg, Svenska Unescorådet m fl och ett särskilt tack till ungdomarna från Falun som deltog och modererade och som uttryckte glädje över att ”se så många från vuxenvärlden som faktiskt bryr sig” . Härligt att ni var med och gav oss lite pepp!

Helena Lundmark, projektledare och en som bryr sig….

Kommentera

3 thoughts on “Hållbar utveckling på Skolverket

    • Hej Karin! Nej den fb-gruppen har faktiskt inte uppstått ännu, tror du att det finns intresse? Eller är det ev bättre att diskutera hållbar utveckling i andra stora lärargrupper som redan är etablerade? Jag lyfter frågan i LHU-nätverket igen, tack för påminnelsen!! mvh Helena Lundmark, projektledare Energifallet. PS. Vi har en fb-sida som heter \”Naturskyddsföreningen i skolan\”, där kommentarer är välkomna.

Kommentering är stängd.