I kväll var det Västerås

Cirka 75 personer kom till kvällsföredraget. Nu på tåget, på väg hem. Jag reser mycket uti landet och talar utifrån min nya bok ”Vår tid är nu – tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen”. Det blir många spännande möten och suget att få höra om vilka möjligheter vi faktiskt har att utveckla våra samhällen är enormt stort. Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningens studieförbund, arrangerar tillsammans med den lokala Naturskyddsföreningen heldagar på olika platser i Sverige. Inte sällan är det möte med kommunledningen, studenter, media, lokala föreningen och till sist en öppen föreläsning på kvällen. Och har jag tur hinner jag med den sista förbindelsen hem. Det funkade ikväll.

Jag trodde att det skulle vara mer tröttande är det är men jag får mycket energi tillbaka av möten med människor som vill vara med att utveckla vårt ohållbara samhälle.

Jag glömmer till exempel inte den fråga som jag fick från en gymnasist i Hudiksvall för ett par veckor sedan – ”att vi inte fått höra detta tidigare” sa hon lite uppfodrande till de lärare som också fanns i lokalen. Och jag tänker samma sak. Det är oerhört viktigt att gymnasisterna inser hur allvarligt läget är med planeten men det är minst lika viktigt att visa på lösningarna. Att bara ge den negativa delen skapar inte den framtidstro som är en grundförutsättning för att faktiskt ta sig an problemet. Jag upplever att ”marginalnyttan”, som man säger på ekonomispråk, blir större av att nu visa på visioner och möjliga handlingar än ytterligare ett klimatlarm.

Det är också intressant att höra kommunpolitikernas resonemang när det gäller att skapa en kommunal berättelse om hur denna samhällsomställning ska gå till. Det är ganska lätt att konstatera att klimatfrågan är för stor för att bara hanteras som en miljöfråga, vilket kommunledningen i Falun också höll med om. Att skapa ett 100 procent fossilfritt samhälle, eller ett 100 procent förnybart energi- och trafiksystem, vilket kanske är ett trevligare sätt att delvis berätta samma sak, är ett moderniseringsprojekt av hela samhället. Att minska utsläppen av växthusgaser måste gå hand i hand med ett välfärdsprojekt för hela samhället. Den berättelsen har vi accepterat när det gäller utvecklingsländernas klimatarbete men jag tror det är lika relevant om vi ska lyckas göra stora samhällsomställningar innan klimatförändringarna känns in på bara kroppen även i vår del av världen.

Jag träffar också en del företag på mina resor. I Sandviken träffade jag Vd:n för ett spännande företag som var specialister på hydraulik. Det var så imponerande att höra hans strategier och medvetenhet om hur de som företag skulle vilja agera för att också vara en del av klimatlösningen. Jag måste erkänna att jag inte trodde att även företag som jobbar med hydraulik var så medvetna om energieffektiva förbättringsåtgärder – de planerar exempelvis för att lämna fossilolja som hydraulolja. Idéer fanns det ingen brist på men däremot riskkapital och tillämpad forskning från Mitthögskolan som kan hjälpa de små företagen att komma till pilotprojektfasen. Det är flaskhalsen innan nya idéer kan bli lönsamma.

En annan stor behållning är förstås att få träffa våra lokala kretsar och styrelser. Vi brukar sätta oss ner och ta en munsbit och diskutera läget i föreningen och om hur vi förstärka samarbetet för en än mer kraftfull förening. Det är förstås otroligt roligt att vi båda kan konstatera att föreningen växer och att vi blir fler och fler medlemmar. Det stärker självförtroendet i hela föreningen. Men det finns också utmaningar i att få fler att bli aktiva i föreningen. Här bör vi utveckla fler koncept som är lätta för lokalföreningarna att bara hänga på. Korta avgränsade projekt som t ex klädbytardagen lockar till sig nya intresserade människor.

Mitt sista kapitel i boken heter ”Kören är samlad men dirigenten saknas” och så känns det verkligen när jag nu åker runt i landet. Många olika aktörer vill vara med och sjukdomsinsikten har vi redan. Så vad väntar vi på Stefan Löfven? Tyskland har ”Energiewende” som sitt nationella projekt – vad är namnet på Sveriges moderniseringsprojekt som vi alla kan samlas runt?