Kärnkraften bär inte sina egna kostnader

Den svenska regeringen har flertalet gånger uttalat att kärnkraften inte ska subventioneras, men att kärnkraften är fri från subventioner är en sanning med modifikation. Idag skulle en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsfonden och Riksgälden om kostnaderna för kärnavfallet ha publicerats. Rapporten som skulle visa att kärnavfallsfonden saknar 30-40 miljarder kronor skjuts ett år på framtiden av ett regeringsbeslut samma dag som den skulle publiceras. Att täcka upp för de pengar som saknas skulle innebära att kärnkraftbolagen skulle betala 6 öre per kilowattimme istället för dagens 2 öre per kilowattimme.

Förutom de stora summor som saknas, om man ska vara säker på att pengarna ska räcka för att hantera det avfall som branschen producerar, är det såklart anmärkningsvärt att en utredning från flera myndigheter skjuts upp efter att miljöministern Lena Ek har fått ta del av förhandspresentationen.

Det är inte bara när det gäller avfallet som kärnkraften inte betalar sina kostnader. Vid en olycka skulle skattebetalarna få stå för merparten av kostnaden. I Sverige är reaktorägare idag bara skadeståndsansvariga upp till 12 miljarder kronor, en bråkdel av vad saneringen efter en kärnkraftsolycka kostar. Exempelvis har kostnaderna för olyckan i Fukushima beräknats uppgå till över 1 000 miljarder kronor. Går reaktorerna som de ska är det privata bolag som kammar hem vinsten, men vid en olycka är det staten som måste betala.

Att kärnkraften är billig är en myt och regeringen vågar inte publicera resultat som visar vilka kostnader kärnkraften borde ha. Sanningen skulle antingen leda till att ingen skulle våga investera i kärnkraft eller till att regeringen tvingades erkänna att de subventionerar kärnkraft.

Naturskyddsföreningen släpper i början av juni en rapport som visar hur Sverige med satsningar på energieffektivisering och förnybara energikällor kan nå ett 100% förnybart elsystem till 2030.

Kommentera

20 thoughts on “Kärnkraften bär inte sina egna kostnader

 1. \”
  Naturskyddsföreningen släpper i början av juni en rapport som visar hur Sverige med satsningar på energieffektivisering och förnybara energikällor kan nå ett 100% förnybart elsystem till 2030. \”

  Fast det är ju inte en speciellt stor utmaning, den stora utmaningen finns i transportsektorn och där finns det en risk för att det vi idag använder för el- och värmeproduktion framöver måste nyttjas mer i transportsektorn – därför blir det fel att göra en beräkning för ett enskilt område som elproduktionen.

 2. En annan aspekt är att hanteringen av dagens kärnavfall inte är vidare bra, det satsas enorma mängder på slutförvaring som kanske inte ens blir av och som enligt mig och många andra inte borde bli av. Med hjälp av transmutation skulle vi kunna bränna bort väldigt mycket av kärnavfallet och radikalt förkorta slutförvaringen samtidigt som vi producerar stora mängder energi.
  Sen är det ju så att dagens föråldrade reaktorer endast nyttjar c:a 1/3 av den energi de producerar – skulle man ta vara på värmen så skulle vi få ut mycket mer energi per reaktor.Tittar man på LFTR så har ju den reaktortekniken enorma fördelar mot dagens och väger man in neodymbrytningen för vindkraften så kan LFTR till och med vara miljövänligare än vindkraftverk. En enda toriumgruva skulle kunna ersätta all energi vi idag får från uran, fossila bränslen och mycket av den förnyelsebara energi vi idag nyttjar. Det ekologiska fotavtrycket från en enda toriumgruva är extremt litet i förhållande till alla andra energikällor.

 3. Det ska hur som helst bli intressant att läsa er rapport om förnyelsebara energikällor. Men jag hoppas ni inte använder så mycket biomassa i den beräkningen med tanke på hur illa ställt det är med våra skogar…

 4. Regeringen har vilsefört C – och resten av svenska folket – genom att INTE driva fram ett utlovat beslut om att kärnkraften ska bära alla sina kostnader. Om detta hade gjorts skulle energisatsningarna koncentrerats till nyttjande förnybara energikällor och vi kunde få en lugn OMställning från kärnkraften till 2020. Men regeringen vill visst att omställningen ska misslyckas. Kärnkraftslobbyn har visst starkt inflytande – mer än svenska folket.

 5. Hej Andreas,
  Roligt att du vill läsa rapporten, den kommer att släppas under nästa vecka. När det gäller en ökad användning av el i transportsektorn så finns detta med i vårt förslag på elanvändning. Det är en av anledningarna till att satsningar på förnybar energi måste kombineras med satsningar på energieffektiviseringar. Jag håller med om att transportsektorn är en tuffare utmaning än elsektor men det är viktigt att visa att ett kärnkraftsfritt Sverige inte behöver vara så svårt.

  När det gäller framtida teknik som kan göra att kärnavfallet minskar och slutförvaringstiden förkortas så måste vi ha säkerhetsmarginaler när det gäller kärnkraften och kan inte anta att en teknik som inte finns idag ska lösa alla våra problem.

  Emma Petersson
  Sakkunnig Energi, Naturskyddsföreningen

  • \”När det gäller en ökad användning av el i transportsektorn så finns detta med i vårt förslag på elanvändning. \”

   Ok fast det kan också handla om att exempelvis biomassa i större utsträckning måste användas för biodrivmedel och därför måste kraftverk som använder biomassa dra ned sin förbrukning.

   \”När det gäller framtida teknik som kan göra att kärnavfallet minskar och slutförvaringstiden förkortas så måste vi ha säkerhetsmarginaler när det gäller kärnkraften och kan inte anta att en teknik som inte finns idag ska lösa alla våra problem. \”

   Fast LFTR är till stor del testad på 60-talet i och med MSR-experimentet vid Oak Ridge National Laboratory. Däremot har den etablerade kärnkraftsindustrin valt att inte satsa på toriumcykeln och därför har den hamnat i glömska. Självklart kan man inte anta att teknik som inte finns i dag ska lösa våra problem men att det går att transmutera bort kärnavfall vet vi redan.

 6. \”. I Sverige är reaktorägare idag bara skadeståndsansvarigaupp till 12 miljarder kronor, en bråkdel av vad saneringen efter en kärnkraftsolycka kostar.\”

  Jämför situationen med skadeståndsansvaret för de svenska raffinaderier, svensk vattenkraft, svensk flygindustri odyl. Hur stor blir kostnaden om Suorvadammen brister och luleå förintas och hur stor del av den kostnaden ansvarar ägaren till vattendammen för?

 7. \”Exempelvis har kostnaderna för olyckan i Fukushima beräknats uppgå till över 1 000 miljarder kronor. Går reaktorerna som de ska är det privata bolag som kammar hem vinsten, men vid en olycka är det staten som måste betala.\”
   
  Kostnaderna för själva reaktorolyckorna ligger närmare 450 miljarder, fantasisummorna kommer från Grönfred och annat löst patrask. Men hur som helst, låt oss använda fantasisumman 1000 miljarder och använda den som bas för en kostnadsuppskattning på vad en liknande händelse skulle kosta i Sverige;
  1000 GSEK * 0,001 (FILTRA) * 1/3 (antal härdsmältor) = 333 MSEK/härdsmälta.
  Slutsats, våra kärnkraftverk är överförsäkrade till en summa av 11,6 GSEK! (Giga = miljard, Mega= miljon)
   
  \”Naturskyddsföreningen släpper i början av juni en rapport som visar hur Sverige med satsningar på energieffektivisering och förnybara energikällor kan nå ett 100% förnybart elsystem till 2030.\”
   
  Men detta skulle ju leda till att våra miljöförstörande utsläpp skulle ÖKA, med 300% i bästa fall mer när man räknar med biomassa och rötgas, skulle inte ni värna om miljön?!

 8. Om avfallskostnaden ska öka till 6 öre de sista 10 åren och har varit 1 öre i 30-40 år, så är snittet ca 2 öre. Sen är förstås marginalkostnaden för avfallshanteringen inte så hög. Avfall från nya kärnkraftverk är alltså billigare att hantera, eftersom metoden då är framforskad och klar, liksom mycket infrastruktur vid slutförvaret, mellanlagringen etc.

  Avfallskostnaden är alltså inte ett argument mot ny kärnkraft. Att gnälla över avfallskostnaden är enbart att gnälla över spilld mjölk. Sen är det viktigt att inse att staten överkompenserar sig för dessa \”subventioner\” genom  \”effektskatten\” på kärnkraft som årligen drar in ett antal miljarder. 

  Slutligen ska vi vara medvetna om att slutförvaret är överdimensionerat och överforskat säkerhetsmässigt. Kostnaderna blir lägre om man bestämmer sig för det, och högre om man bestämmer sig för det.

 9. Är det något som INTE lockar i ett framtida samhälle är så inte är det höga utgifter för övervakning av utplacerade kärnkraftverk (läs atombomber) och framtida avfallsberg. Våra efterkommande tycker jag är värda en bättre framtid – och som de kan vara med och besluta om själva. DET är demokrati!

  • I vissa stater i USA är elpriserna reglerade och då ansöker elbolagen om att få öka priset för att få råd att bygga reaktorer. Pensionärsgrupper har då protesterat eftersom de måste betala men inte får nyttan. Dessa ego-typer har alltså förstått det du inte förstått – att ny kärnkraft är en enorm gåva till våra barn. En miljövänlig, koldioxid energikälla som tuffar och går i 60 år.

  • Jag med, tycker att de är alldeles för snälla! Ska vi lösa de problem som våra efterkommande står inför då är det bråttom!

 10. Tack för alla era kommentarer. Uppenbarligen anser vissa av
  er att kärnkraft är något önskvärt medan vi på Naturskyddsföreningen anser att det
  är en energikälla vi klarar oss bra utan. Hanteringen och den bristande
  finansieringen av avfallet är bara ett av alla argument mot kärnkraft. Läs
  gärna mer på vår hemsida (http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/klimat/energi/karnkraft/).

  Oavsett vilken teknik som kommer användas i framtiden så
  produceras det kärnavfall i Sverige idag och det avfallet måste tas om hand. Att
  de som tjänar pengar på kärnkraften också ska betala för hanteringen av det
  avfall som skapas är inte direkt långsökt. 

  Emma Petersson
  Sakkunnig energi, Naturskyddsföreningen

  • Vad är definitionen på \”sakkunnig\” om en person med en sådan titel inte ens kan se Tysklands kapitala misslyckande (och obefintliga utsikter till förbättring) och Frankrikes succé när det gäller miljövänlig el?

  • Hmmm, Emma kallar sig sakkunnig men påstår att vi klarar oss utan kärnkraften.
    
   Jaha, vad skall vi ha istället?
    
   Avfallshanteringen bekostas i Sverige av kärnkraftsbolagen, I slutförvarsfonden ligger det 40 miljarder SEK och skvalpar idag, när samtliga av dagens verka är tagna ur bruk kommer fonden ha dragit in 70 miljarder vilket mer än väl räcker för att bygga slutförvaret.
    
   Övrig avfallshantering är idag inget problem så länge som SKB inte gör bort sig fullständigt, verksägarna får väl ryta till ordentligt så de kommer upp på banan igen.
    
   Så ja, de som känar pengar på kärnkraft betalar för avfallshanteringen redan…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.