Kärnkraften ger också klimatpåverkan

Kärnkraftsförespråkare brukar påstå att kärnkraften är ren. Det är förstås nonsens, bland annat eftersom kärnkraften skapar ett livsfarligt avfall, som det dessutom saknas säkra förvaringsmetoder för.

Men kärnkraften orsakar också koldioxidutsläpp. Här brukar kärnkraftsivrarna lyfta fram olika energibolags studier, men i Naturskyddsföreningen föredrar vi forskning. En av de bästa sammanställningarna av olika energislags klimatpåverkan är gjord av Benjamin Sovacool, som gick igenom 103 livscykelstudier från såväl bolag som forskare och myndigheter, och fick resultaten publicerade i Energy Policy, en ledande vetenskaplig tidskrift på energiområdet.

Sovacool landar på ett medelvärde för utsläpp av koldioxid på 66 gram koldioxidekvivalenter per kWh. Naturgas landar på över 400 g/kWh och kolkraft på omkring 1000 g/kWh, så det är förstås sämre. Men i andra änden av spektrat finner vi vindkraft, biogas och vattenkraft på omkring 10 g/kWh och biomassa av olika slag på 15-40 g/kWh.

Alltså, kärnkraft ger inte bara ett livsfarligat radioaktivt avfall som förnybar el inte alls medför, den är också sex gånger mer klimatstörande än vindkraft.

Skönt därför att veta att effektivisering och förnybar el räcker mer än väl för att avveckla kärnkraften i Sverige.

Kommentera

15 thoughts on “Kärnkraften ger också klimatpåverkan

 1. Jag kan bara roat notera att Mikael Karlsson, när han besvärat upptäcker att svensk kärnkraft är den renaste kraftformen i landet, snabbt försöker släta över det genom att hitta en annan snubbe och proklamera att hans siffror är \”bättre\”; att denne står för \”forskning\” medan han i det tysta antyder att Vattenfall nog ljuger i sina siffror. Skäl för denna antydan saknas dock.

  Vi ser här den vuxna debattens motsvarighet till ett \”Min pappa kan klå din pappa!\”-gräl. Det är humor. 🙂

  Men skämt åsido: att Mikael Karlsson nu så tydligt känner sig tvungen att gå i försvarsställning visar att detta var en riktigt öm punkt för honom och SNF.

  Jag vill dock påpeka att det också är glädjande att se att Mikael Karlsson för en gångs skull visar en reaktion på det han läser, istället för den totala tystnadens stone-walling han kört med tidigare. Det är ett stort steg framåt på vägen mot en dialog, något vi har sökt länge.

  Så sakfrågan då: är Mikael Karlssons favorit Sovacool bättre än Vattenfalls analys av sin verksamhet?

  Tja vi kan ju först första konstatera att Sovacool\’s siffor inte ger en bild över Svensk kärnkraft och de förhållanden som gäller för våra kraftverk. Sovacool presenterar ett medelvärde över olika LCA\’er. Men en LCA kan ge vitt skilda värden beroende på hur en kraftform har byggts och drivs. För kärnkraft är exempelvis en avgörande skillnad hur man anrikar uranet. Görs det med kolkraft (som i Australien) eller med ren elektricitet från vattenkraft eller annan kärnkraft? Att då helt sonika mala ned 103 LCA\’er i en köttkvarn och påstå att den färs man får ut är allmängiltig, är självklart inte relevant för den svenska debatten, eller ens någon debatt över huvudtaget eftersom man måste ta hänsyn till de unika förhållanden som gäller inför varje beslut.

  Så när det gäller att välja: Sovacool\’s osaliga blandning eller Vattfalls analys av Svenska förhållanden… sorry, men där har Vattenfall en klar fördel. Sedan skall också nämnas att Sovacool inkluderar Vattenfall\’s LCA\’er i sin studie… så om Sovacool litar på dem, och Mikael karlsson litar på Sovacool… tja, gör matten. 🙂

  När man sedan undersöker Sovacool vidare dyker det upp en hel del inte så smickrande detaljer. Som exempelvis denna totalsågning av Sovacool och hans medförfattares säkerhetsanalys av kärnkraftverk där de kommer till den galna slutsatsen att nyare kärnkraftverk är osäkrare än gamla sovjetiska skrot reaktorer av RBMK-typ, ett fullständigt befängt påstående. Ytterligare en analys av Sovacool\’s påstående bekräftar detta. Jag citerar:

  Sovocool has produced another typical example of his work. His research is weak, his research methods are suspects, and his conclusions will not withstand critical examination.

  Detta gör att Mikael Karlssons påstående om att Sovacool står för \”forskning\” allvarligt försvagas, därför att är det något forskning måste klara för att kallas det så är det att granskas.

  Kollar vi vidare och går in på själva studien ser vi att Sovacool snabbt strök ett stort antal LCA\’er som gav kärnkraften låga värden. Kvar får han bara ett dussintal som han faktiskt tog ett värde på. Bland dessa få kvarvarande finner vi bland annat van Leeuwen & Smith inte mindre än tre gånger, trots att dessa sågats i småbitar för att deras LCA\’er är uppenbart felaktiga. Bland annat gör de antagandet att en enda gruva förbrukar 7 ggr mer el än det land den ligger i. De skyhöga värden som de får fram igenom detta hårt kritiserade antagande pushar upp Sovacool ganska kraftigt.

  Vidare visar kvarvarande studer på stora osäkerheter. Tokimatsu et al. (2006)e exempelvis get ett värde på mellan 10 och 200 g CO2/kWh.

  Så är Sovacools studie verkligen \”En av de bästa\” som Mikael Karlsson försöker proklamera?

  Jag ställer mig tvivlande till detta. Jag tycker snarare att detta – ännu en gång – skall ses som ett tecken på hur hårt trängda kärnkraftshatarna börjar bli. Mikael Karlsson har sett de för honom oerhört pinsamma siffrorna från Vattenfall som tydligt pekar ut vattenkraft och kärnkraft som de renaste kraftformerna i Sverige, två kraftkällor som SNF motsatt sig nybygge av. I panik har han då givit sig ut på nätet och letat, hittat en annan kärnkraftshatare, och snabbt roffat åt sig dennes tveksamma studie som inte gäller svenska förhållanden, och som dessutom inkluderar felaktiga siffror och gigantiska osäkerheter.

 2. \”Skönt därför att veta att effektivisering och förnybar el räcker mer än väl för att avveckla kärnkraften i Sverige\” – hur kan du påstå det – speciellt efter denna vinter !
  Visst finns det utrymme för efektiviseringar – men vi har också en transportflotta som kommer att gå över mer och mer till eldrift !
  Dessutom kan vi i Sverige medverka till en snabbare övergång till miljövänlig energi även i andra länder OCH stärka vår exportbalans med en utbyggnad av en ren energimix inklusive kärnkraft !
  Slutförvaret är fö visst löst – och naturen (OKLO) har bevisat att det funkar – iaf i 2 miljarder år – utan utsläpp till omgivningen…

  /K

 3. En kommentar till angående Sovacool\’s studie: i tabell 5 kommer han fram till att kärnkraften har utsläpp någonstans mellan 1.36 och 288.25 g CO2/kWh… det lägsta är alltså mindre en tvåhundradedel av max.

  Jag vet inte hur skolad läsaren är i matematisk statistik, men när någon säger \”Ok, det ligger nåsonstans mellan en-och-en halv och trehundra, så det det egentliga värdet är sexiosex\”… då borde även de mest tro-villiga höja på ett ögonbryn och fråga \”Är du helt säker på det?\” 😀

 4. Om Klas2k känner till ett fungerande slutförvar är jag mycket intresserad av att veta mer om det. SKB kommer att lämna in en ansökan om att använda KBS-metoden i Sverige inom kort. Inför miljöprövningen, som KBS-metoden alltså inte genomgått än, krävs en detaljerad redovisning av alternativa metoder. Efter en internationell genomgång av andra länders försök att hitta en metod för slutförvar av kärnavfall har jag inte hittat något exempel på en färdig och säker metod. Däremot finns exempel på att till exempel USA har gett upp den metod man tidigare utrett för att man kommit fram till att den inte duger. Eftersom jag är alvarligt oroad över det livsfarliga kärnavfallet är jag mycket intresserad om du vet något som fungerar.

 5. Jag undrar också hur det är med LCA för vindkraft – 10 g CO2 per kWh verkar misstänkt lågt. Var har man egentligen satt systemgränserna i dessa LCA?

 6. Hej Linda… är du fortfarande alledes superjätteübernervös angående bränslet?

  Jag väntar fortfarande på svar på frågan jag ställde till dig:

  Tror du att SKB kommer att helt misslyckas och behöva skrota KBS-3, ja eller nej?

  Raka, klara ärliga svar tack. Undvik inte frågan.

 7. Så länge den högvärdiga uranmalmen finns tillgänglig så är förmodligen CO2 påverkan relativt lindrig för kärnkraften.

  Omkring 2030 så beräknas den högvärdiga uranmalmen vara slut. Då kommer vi att behöva ta i anspråk lågvärdig uranmalm med mycket högre CO2 påverkan som följd.

  T.ex. så behöver Sverige ta i anspråk uranet i alunskiffern som finns i framförallt Skåne, Västergötland och Närke.

  En kvadratkilometer mark kommer att behövas exploateras per år bara för att hålla igång vår egen kärnkraft med medföljande CO2-utsläpp.

 8. @Linda: Om KBS3 misslyckas så är det ett rent politiskt beslut – metiden är jag iaf övertygad om funkar. I Usa var det också ett politiskt beslut att överge yucca…
  Som sagt titta på naturen – där har en naturlig reaktor kapslats in i över 2 mdr år ! Utan kopparkaplsar, bentonitlera osv – tvärtom har det varit en konstant genomrinning av grundvatten…

  @Rolle: med andra ord måste vi bygga alla tillgängliga lågutsläppiga kraftverk vi kan så fort som möjligt så att vi inte målar in oss i ett hörn där vi behöver fossila bränslen, som är knapphändiga, för att utveckla nya kraftslag.
  Kärnkraften är i sin linda – jo så är det !
  Och just för att kärnkraften sprungit ur en militär användning som är horribel så har, iaf i väst, människor i decennier varit rädda för energitypen. Som tur är verkar denna irrationella rädsla börja släppa nu, men vi har också förlorat nära 30-40 år.
  Och inga inblandningar om militär användning i övrigt tack – vi använder dagligen teknik som från början kommit från militära applikationer – tex mobiltelefoni…

  Och Rolf: Hur skall vi lösa vårt energibehov i framtiden ?
  Vi kan spara och effektivisera en del – men historien visar att det ofta bara innebär att vi i slutändan hittar på nya användningsområden och upprätthåller och tom ökar förbruknigen (alla vill väl ha ett gott liv till sig och sin familj?).
  Dessutom kommer troligen alla transporter i en inte alltför avlägsen framtid att övergå från fossila bränslen till ??? – i vilket fall komemr det krävas energi. Dessutom rä det en fördel för Sverige om vi kan ha tillgång till och antingen exportera eller utnyttja billig och ren elenergi.
  Och Vattenkraften kan vi bara utnyttja minimalt mkt mer.
  Sol är inte en primärt kraftslag på våra breddgrader.
  Vind är mkt bra, det skall vi fortsätta bygga ut – men dels ger det ganska låg effekt (det är ganska få procent av installerad effekt man får ut i praktiken- se tex på vindstat.nu) – dels krävs en baskraft som är tillgänglig 24/7 – vindkraften ger tex väldigt lite vintertid i hela landet – just ett tillfälle när vi behöver mkt energi…
  /K

 9. ja, herregud. Förnybara energislag kan ersätta kärnkraften… Mycket klokt har redan påpekats. Skulle dock vilja lägga till ett par saker. 1. Elpriset. Vindkraften lever idag på elcertifikat, subventioner som betalas av konsumenterna. Om känrkaften ska ersättas av tiotusentals vindkraftverk vad blir elpriset för konsumenterna efter en kall vinter…? 2. Var ska alla dessa snurror stå? Tillståndsprocessen brukar inte vara lätt. Det vet SNF om några.

 10. Jag har inte undvikit att svara på din fråga Michael. Jag har bara andra saker för mig än att bevaka denna blogg, och har därför inte läst din fråga förrän nu.

  Nej, jag tror inte att KBS-metoden som SKB presenterat klarar miljöprövningen och regeringens tillåtlighetsprövning. När man ska fatta ett beslut som rör säkerheten för människor och natur under hundratusentals år framöver krävs nämligen två saker. För det första kunniga tekniker och naturvetare som kan utveckla och beskriva för- och nackdelar med olika lösningar på ett korrekt sätt. För det andra politiker som klarar att göra långsiktiga bedömningar och inte riskerar framtida eller nutida generationers säkerhet för sin egen bekvämlighet. Därför, Klas, tycker jag inte att det är på något sätt upprörande att det var politiker som beslutade att lägga ner USA:s försök till slutförvar. Jag hoppas och tror tvärtemot att svenska politiker ser de av teknikerna beskrivna nackdelarna med KBS-metoden och skickar tillbaka uppgiften att hitta ett säkert slutförvar. Antingen genom att drastiskt förbättra KBS, eller genom att titta på andra lösningar, som t.ex. djupa borrhål.

 11. Michael: Som du mycket väl vet så har vi idag inte tillgång till den erfoderliga matrialtekniken för att \”kicka\” igång generation IV.

  Det finns helt enkelt inte några matrial som klarar den hårda miljön, hög temperatur, neutronbestrålning och mekaniska påkänningar.

 12. Linda: Jag hoppas och tror…

  Tack… där fick vi förklaringen varför SKB – med rätta – kickade ut MKG från samrådet. När nu till och med ordföranden erkänner att MKG helst av allt inte vill se att KBS-3 fungerar så tycker jag det är helt korrekt av SKB att sparka ut er. Ni är – enligt vad du själv säger – inte objektiva. sålunda måste vi betrakta er som en saboterande part i målet.

 13. Bra text, Mikael! Precis den här typen av snabba lättfattliga argument behöver vi i debatten \”ute på golvet\” – och där har du en av dina starkaste sidor! Så klart att kärnkraftskramarna blir besvärade.

 14. Michael,
  Du låter något aggressiv, på randen till desperat. Vill du förklara en sak för mig? Du frågade Linda uttryckligen vad hon tror. Och sen kritiserar du ordvalet och hennes åsikt? Mycket konstigt… (Och om hon inte anser att lösningen är en godtagbar lösning, då hör det väl ändå till hennes ansvar att kritisera detta?)

Kommentering är stängd.