Klimatåtgärder är lönsamma och smarta för landets ekonomi

Nu är det dags igen. Tidigare världsbankschefen Nicolas Stern visade 2006 att det blir dyrare ju längre vi väntar med att göra något åt klimatet. Hans budskap fick då nästan större uppmärksamhet är den fjärde stora klimatrapporten från FNs klimatpanel IPCC. Nu har nyligen varit med att ta fram en ny ekonomisk rapport som heter ”New Climate Economy”.

Vår tidigare miljöminister Lena Ek var en av initiativtagarna till denna rapport, vilket Sverige kan vara stolta över. Idag talade Stern på ett seminarium här i Lima, och han gjorde mig verkligen glad. Budskapet för dagen är att klimatåtgärder är lönsamma och smarta för landets egna ekonomi. Det är helt enkelt lönsamt att vara ett föregångsland. Det här paradigmskiftet gör att klimatförhandlingarnas kurragömmalek, där flertalet inte vill ta ansvar, känns än mer märklig.

Stämningen i rummet var tät. För varje talare växte entusiasmen bland deltagarna. Jag drogs med och kände – det här kommer vi att fixa. Det finns så många synergier med andra samhällsproblem om vi investerar i modernitet. Man skulle kunna tro att alla talarna på seminariet gjort ”krysset” som selfie och skickat in på vår hemsida för att visa att de stöttar naturskyddsföreningens ”klimatmaxa” kampanj. För budskapet är detsamma. Nu gäller det att investera i förnybar energi och i en ny modern stadstrafik. Alltså våra tre prioriteringar ”Solrevolution, tågboom och cykelchock”.
Nicholas Stern med flera betonade behovet av innovation och resurseffektivitet för skapa en hållbar tillväxt. Det handlar om en omstrukturering av hela samhället och i denna investeringsfas blir det svårt att undvika tillväxt.

Stern slutade sitt eldiga tal med att upplysa oss alla som satt i denna fullproppade och varma lokal att förbränning av kol och diesel dödar människor – just nu. Förbränningen av fossila bränslen utgör ett gigantiskt exempel på att marknaden misslyckats och nämnde i förbigående att Kinas tillväxt skulle vara 10 procent lägre om man räknat med dessa samhällskostnader i deras BNP. Kanske är det just därför Kina lovar att vända utsläppsökning till utsläppsminskning senast 2030. De gör det för sin egen skull. Luftföroreningarna i Kina skapar enorma samhällskostnader.

Pengar finns på klotet, tricket är bara att de skall byta riktning och investeras i livsnödvändiga investeringar. Beslut om förnybar energi och annan stadsutveckling (förbifart Stockholm blir i detta perspektivet exempel på ett gammalt tänkande där bilen har stor roll i stadstrafiken) är nödvändig.

Med Sterns perspektiv finns det ingen anledning för politikerna att tveka. It’s time for action!