Klimatprata smartare!

Att snacka om klimatförändringar är inte det lättaste. Det är en stor och knepig fråga som kan vara svår att riktigt greppa. Kanske tycker den du pratar med att du är pekpinnig och skuldbeläggande. Någon annan kanske tycker att ansvaret för klimatet ligger någon annanstans.

Det är viktigt att vi pratar om det och vi tror att sättet frågan kommuniceras på kan spela en stor roll. Därför har vi tillsammans med en massa härliga personer i olika åldrar tagit fram parlören Klimatprat. Spana in och inspireras av tips på konkreta och positiva sätt att klimatprata!

Permafrost, exergi, svaveldioxid, cradle to cradle, koldioxidekvivalenter… Vad betyder dessa ord? För att krydda snacket ytterligare lite kan du ta en titt på ordlistan längst bak i parlören.

Klimatprat_framsida

Klimatprat hittar du här! Hoppas du blir pepp på prat och lycka till med snacket!

 

Tipsen i parlören kommer från deltagarna i en workshop som Energifallet och PUSH Sverige höll på Klimatriksdag 2014 i Norrköping. Läs mer i skolbloggen om workshopen och om klimatriksdagen.