Laddad för klimatförhandlingar?

7-Vad ar vaxthuseffekten

Det är dags att ladda upp inför COP21, klimattoppmötet i Paris som infaller om ett par veckor. Varför är det så viktigt att världen kommer överens om gemensamma mål för klimatet och varför är det så bråttom?

För en kort introduktion till COP 21, läs artikeln Fem frågor om klimattoppmötet i Paris.

Som stöd i klimatundervisningen har Energifallet tagit fram två faktablad, ett om växthuseffekten och ett om klimatförändringarna, som går igenom skillnaden mellan den naturliga och den förstärkta växthuseffekten och hur vårt samhälle påverkas av klimatförändringarna. Faktabladen är skrivna som stöd till lärare och som faktaunderlag för äldre elever. De hör ihop med bilden Vad är växthuseffekten? i övningen Tankar om energi (åk 7-9).

Ytterligare ett stöd är Energifallets ordlista (pdf) som förklarar krångliga ord som koldioxidskatt, COP, klimatkompensation, kyotoprotokollet, IPCC, utsläppsrätt och mycket annat. Den finns både på svenska och engelska och innehåller dessutom Klimatprat-affischen (pdf), med tips på hur man kan prata om klimatet på ett peppande sätt.

För den som är extra intresserad kan vi också tipsa om Naturskyddsföreningens klimatblogg där vår klimatavdelning skriver om svensk klimatpolitik. Den är skriven på ett ganska avancerat språk där ordlistan kan komma väl till pass.

Lycka till med klimatarbetet!

Klimatmaterial:
> Fem frågor om klimattoppmötet i Paris
> Faktablad: Växthuseffekten
> Faktablad: Klimatförändringarna
> Bildspel med diskussionsfrågor: Vad är växthuseffekten?
> Ordlista om energi och klimat – på svenska och engelska (pdf)
> Klimatprat-affisch att sätta upp i klassrummet! (pdf)
> Naturskyddsföreningens klimatblogg