Lågt oljepris – ett tecken på en annalkande energiomställning ?

Vad är det som håller på att hända? Varför har oljepriset i princip halverats? Det enkla svaret är att gruppen av oljeproducerande länder i mellanöstern (OPEC) har bestämt sig för att sälja ut mer att sitt oljelager. Men varför just nu? Är det en indirekt order från USA för att tvinga Putin till förhandlingsbordet genom att oljeintäkterna till Ryssland rasar? Sannolikt inte, men det kan kanske vara en intressant bonuseffekt.

Jag tänker däremot på ett bevingat citat som OPEC:s tidigare generalsekreterare Shejk Yamanin´s sa till sina kollegor i oljebranschen: ”Kom ihåg att stenåldern inte försvann för att stenen tog slut”.

Första gången jag hörde dessa ord tyckte jag det var en fyndig formulering men inget som egentligen betydde något på kort sikt. Nu tänker jag annorlunda.

Priset på förnybart sjunker i hela världen. Priset på solceller har sjunkit med 80 procent på tre år – och det fortsätter att sjunka. För några dagar sedan berättade en bekant till mig som varit på en energikonferens i Dubai att de nu kostaterar att priset på sol-el är billigare än att göra el av deras egen fossilgas. Solen vinner alltså över fossilgasen i själva oljeregionens Mecka. I Chile finns det liknande exempel och i Italien är det billigare att producera egen el än att köpa från nätet.

Priset på sol-el är kanske det mest positiva som händer i världen just nu. Vi vet att cirka 75 procent av alla fossila resurser skall vara kvar i backen om vi skall ha en hyfsad chans att begränsa den globala temperaturökningen med två grader. Nu hör jag orden ringa i mina öron ”Fossilåldern försvann inte för att kolet tog slut” – utan för att solenergin faktisk blev billigare.

Detta är kanske förklaringen till det låga elpriset. Saudiarabien och OPEC har kanske kommit på att det gäller att sälja medan tid är om de skall hinna maximera sina intäkter av sina oljefyndigheter, snart kan denna historiska parantes vara över.

Det som nu pågår är ”svälte räv”. OPEC släpper på sina lager vilket gör att det bli olönsamt att djupborra efter olja i Brasilien, utvinna den miljövidriga oljesanden i Canada, skiffergasen i USA och oljan i Arktis. OPEC producerar den billigaste oljan och har god lönsamhet vid priset som är lägre än 50 dollar per fat, vilket är hälften av det pris vi vant oss vid den senaste tiden.

Jag har inte svaret. Men denna analys delar jag med relativt många, och jag tycker att den är rationell och logisk. Jag tror på den tills jag hör någon bättre.

Och det bästa av allt, nu kan Sverige och EU skapa spelregler som gör energiomställningen ännu snabbare. En trippelvinst! Sverige kan nu dubblera koldioxidskatten utan att därmed höja den milkostnad som vi hade för ett år sedan, vilket gör att jakten på ny oljeutvinning blir alltmer olönsam och ger staten skatteintäkter till skatteväxling eller miljöinvesteringar. Så vad håller på att hända i Sverige? För min del hoppas jag innerligt att regeringen planerar för att höja koldioxidskatten rejält.