Lead or go home!

”Lead or go home”. Det sa representanten för Climate Action Network, det globala klimatnätverk som Naturskyddsföreningen är medlem i, alldeles nyss i talarstolen på klimatmötet i Köpenhamn. Bättre kan läget knappast sammanfattas.

Såvitt känt har världsledarna i elfte timmen ännu inte kommit med något substantiellt. De bud om utsläppsminskningar som florerar, men som man ännu inte alls kommit överens om i avtalsform, innebär åtminstone 3 graders temperaturökning, alldeles för högt och något som medför enorma skador på människan och naturen. De förslag på finansiellt stöd från Nord till Syd som cirkulerar är också otillräckliga och inte heller överenskomna.

Efter år av förhandlingar har man inte ens kunnat presentera en meningslös politisk deklaration. Och det kanske är lika bra.

Statsminister Reinfeldt kom för att göra skillnad. Ännu finns ingen skillnad. EU kom för att nå en överenskommelse om högst 2 graders global temperaturökning. Det har inte lyckats. Händer inget de kommande timmarna blir mötet ett stort misslyckande för EU, och för dess ordförandeland Sverige.

Varför Obama och Jibao överhuvudtaget kom är ännu inte känt. Obama sa i plenum: ”Unchecked, climate change will pose unacceptable risks to our security, our economies, and our planet.” Just det. Ändå inget konkret hittills från presidenten som nu möjligen är förhandlingens halmstrå.

Oenigheten bland staterna fick nyss representanten för Youth Organisations att i talarstolen på detta FN:s klimatmöte kalla FN ”The Divided Nations”.

Det återstår bara timmar. Världsledare och ministrar samtalar och det delas ut jordglober till talare i plenum. Tänk om det som sades även kunde innebära en räddning för Jorden?

Stödet från vetenskap, näringsliv och civilsamhälle världen över har aldrig varit starkare än nu. Uppmärksamheten för klimatfrågan har aldrig varit mindre. Världsledarna har världens chans.

Ännu är det inte för sent. Toppmöten kan landa i tuffa överenskommelser i sista timmen. Men då måste buden höjas och det defensiva förhandlingsspelet avbrytas. Omgående.

Det är dags att leda! Eller att åka hem, med svansen mellan benen och under ett globalt hot som växer för var timme som går utan beslut