Nudging – vad är det?

Har er skola sysslat med nudging? Metoden används inom arbete med hållbar utveckling för att ”puffa” oss till mer hållbara val eller sätt att göra saker. Utgångspunkten är att det ska vara lätt och roligt att göra rätt.

Exempel på nudging märka ut papperskorgar och återvinning så att de är lätta att hitta.

En annan typ av nudging handlar om att skapa positiva förebilder eller uppmaningar som inspirerar till ett förändrat beteende.

Ibland kan det handla om vänliga uppmaningar eller påminnelser.

Bilderna kommer från Apelgårdsskolan i Malmö, där eleverna fick testa nudging för att uppmana sina skolkamrater att spara energi.

Apelgårdsskolan har varit med i projektet Energismart skola, där vi har testat metoder för att få till beteendeförändringar som sparar energi. Projektet är ett samarbete mellan Malmö stad och Naturskyddsföreningen.