Nytt och gammalt om bilar, klimat och budgeten

I helgen snurrade två miljönyheter i medierna, en som verkligen var ny och en nygammal.

Den nygamla var moderaternas förslag från den 1 juli i år, på ett EU-krav att utsläppen från personbilar får vara högst 95 g koldioxid per km år 2020. Det är ett alldeles utmärkt förslag som är fullt möjligt att genomföra.

Det är bra att förslaget återuppväcks just nu, när moderata EU-parlamentariker försöker punktera den framväxande EU-lagstiftningen om bilar och koldioxid. Miljödrivna moderater tycks ha insett att det är hög tid att driva på internt för en tuffare klimatpolitisk linje. Gott.

Den riktiga nyheten i helgen var att regeringen tar bort miljöbilspremien efter den 30 juni nästa år. Visserligen vore det bättre med ett system där bidrag till snåla bilar finansieras av en koldioxidbaserad försäljningsskatt, men innan en sådan ordning införts bör nuvarande premie behållas. Istället för att ta bort premien nu borde kraven på miljöbilar skärpas, då minskar utsläppen samtidigt som budgeten räcker längre.

Frågan är nu vad regeringen gör med de tidigare beslutade anslagen till miljöbilspremien – är de kanske förklaringen till de ökade anslagen till havsmiljön som presenterades i förra veckan? I regeringens tidigare budgetar har ju sänkningar av vissa miljöanslag använts för att finansiera andra miljöanslag som kallats nysatsningar.

Budgetpropositionen ger svaret.

Kommentera

3 thoughts on “Nytt och gammalt om bilar, klimat och budgeten

  1. Miljöbilspremien är ett dyrt och orättvist policyinstrument, och det är synd att den får hänga kvar i ytterligare ett år.

    Ständigt ökande skatt på bränsle/el, med en tydlig tidtabell, vore en betydligt rimligigare åtgärd. Ju sämre drivmedel och el desto högre skatt. Det är rättvist, tydligt för både bilägare och bilproducenter och stimulerar samtidigt både teknikutveckling och ett mer sansat resebeteende.

    Att staten ska uppmuntra och skänka pengar till omfattande och energikrävande persontransporter är inte OK. Även om dagens \”miljöbilar\” är något lite bättre än snittbilen så är 1500 mil per år i en sådan bil oerhört långt bort från ett hållbart transportbeteende.

  2. Ja, det här med bilar och deras utsläpp är en bra fråga. Min åsikt är att miljöbilar, även om även DE släpper ut partiklar i luften fasän mindre än vanliga bensindrivna, borde premieras på något sätt. Slippa biltullar i storstadsregioner, billigare parkerinar, billigare försäkring mm, mm. Listan på likanade premieringar kan göras lång. Allt för att bilburna ska uppmuntras att vid nästa bilköp välja miljöbil. Vidare måste ju miljöbilarna utvecklas än bättre. OCH, det måste finnas fler ställen att tanka/ladda dessa. Än bättre vore om man dessutom såg till att förbättra kollektivtrafiken såa tt folk kan välja detta och låta bilen stå.
    /pippi

  3. Ofta är ju olika bidrag och avdragssystem orättvisa och ger väldigt små resultat. Människor väljer alltid genvägar om det går, så fungerar vi. Finns ett bekvämare sätt så väljer vi det! Politiker måste våga ställa krav om att alla bilar skall vara miljövänliga bilar. Om underlättar för bilismen i våra områden där vi lever och bor, gör det smidigt och framkomligt vilket är väldigt bra mellan städerna men inte i städerna, då får vi bilism. Vad har nu hänt med cyklister och gångtrafikanter. På en del ställen väldigt undanskuffade, får gå runt stora rondeller och andas mycket avgaser. Om vi nu skulle göra det lättframkomligt, smidigt, belysning, bänkar, lite tak emellanåt mot ösregn och mer avgasfritt. Då får vi automatiskt fler som faktiskt skulle använda sina fötter för att ta sig fram. /Anne-Marie

Kommentering är stängd.