Nytt verktyg för miljöanalys av skolan

Hur går det med er skolas miljöarbete?

Nu lanserar vi övningen Miljöanalys – undersök skolan, där eleverna analyserar skolans miljöarbete med hjälp av ett formulär.

Genom att göra undersökningar och intervjua personalen sätter de poäng på skolan, vilket blir ett underlag till förslag på förbättringsåtgärder.

Genom övningen får eleverna öva sig på muntliga presentationer och argumentation, att genomföra undersökningar och intervjuer samt att analysera den data de samlat in.

Övningen är gjord för åk 7-9, men passar även gymnasiet.

I våras testade vi verktyget på ett gäng åttondeklassare från Apelgårdsskolan i Malmö. De presenterade sin miljöanalys på Malmö latinskolas miljödag i maj. Nästa år ska de göra om undersökningen. Då får vi se om elevernas förslag har gett resultat.

Övningen är framtagen genom projektet Energismart skola, som pågått i Malmö 2016-2017. Projektet är ett samarbete mellan Malmö stad och Naturskyddsföreningen.