Oansvarigt att ducka för EU:s direktiv om nära noll-energihus

Bostäder och lokaler står för en tredjedel av energianvändningen i Sverige med betydande miljö- och klimatpåverkan som följd. Den byggbranschen har sedan länge visat att de kan och vill bygga energisnålt. EU och en lång rad kommuner har skärpt sina krav på nya byggnader. Att inte bygga energisnålt idag innebär att vi tar en springnota våra barn får betala med ränta. Men Näringsdepartementet vill inte skärpa byggnormerna.

I veckan väntas regeringen lämna en skrivelse till riksdagen om hur de avser uppfylla EU-direktivet om nära noll-energibyggnader. I det förslag som gick på remiss i vintras argumenterade Näringsdepartementet för att de svenska byggnormerna var strikta nog. Det håller inte en majoritet av remissinstanserna med om. Kritiken kom framförallt från byggbolag som redan bygger effektivare, kommuner som gått före med egna striktare krav och miljöorganisationer som påpekar vikten av att minska dagens energislöseri. Regeringen skulle ha lämnat in en proposition med lagändringar. Istället blir det en skrivelse. och vi är nu rädda att det innebär att regeringen kommer att stå fast vid att strunta i EU-direktivet och hävda att dagens byggnorm på 90-130 kWh/m2 är ”nära noll”.

De hus som byggs idag ska kanske stå på sin plats i hundra år. Det betyder att om vi bygger energislukande byggnader idag så kommer de alltså att sluka energi i hundra år.  De kommuner som förstått det och valt att gå före ifrågasätts dessutom i ett utredningsdirektiv från socialdepartementet. Om byggbranschen efterfrågar skärpta byggnormer och en rad kommuner redan infört det, vad är då hindret?

Branschen måste själv ta på sig en del av ansvaret, men det krävs att politiker släpper loss den stora potential som finns. Motargumentet från politiskt håll brukar vara att byggnormerna är ett tak, och inget hindrar byggbolagen att gå före. Men byggnormerna måste ju anpassas till den energipolitik som behövs för att nå våra miljömål!

När Naturskyddsföreningen rankade kommunernas klimatarbete 2010 visade det sig att 52 av de 221 kommuner som deltog ställer tuffare krav än Boverket vid nybyggnation. Stockholms stad till exempel har beslutat att nya bostäder ska klara hälften av Boverkets nuvarande byggregler.

Vi uppmanar därför politiker och myndigheter att sluta fega om kraven på att bygga energisnåla byggnader! Till att börja med är det lämpligt att följa EU-direktivet och sätta upp tydliga och obligatoriska krav om att alla nya hus som byggs i Sverige ska få en halverad energianvändning jämfört med nuvarande byggnormer senast vid utgången av 2020 (2018 för offentliga byggnader). Därefter går det att närma sig målet noll med stegvis minskning.

Det är dags för en samlad klimatpolitik för våra bostäder och andra byggnader – både nya och de som redan är byggda. Utan en sådan blir det omöjligt att nå Sveriges och EU:s klimatmål.

Kommentera

One thought on “Oansvarigt att ducka för EU:s direktiv om nära noll-energihus

Kommentering är stängd.