Obamas energipolitik ger signaler till riksdagen

Det är inte ovanligt att debattörer försöker tolka USA:s president Obama till sin fördel innan han fattat politiska beslut i de frågor som debatteras. Sådana ”Obamologi” är riskfylld, men jag vill ändå lyfta fram två intressanta kommentarer som kommit från administrationen.

Den ena kom från Obamas energiminister, nobelpristagaren och demokraten Steven Chu, och publicerades i Newsweekhäromveckan. Chu beskriver problemen med USA:s oljeberoende och dess klimatpåverkan, och pekar på betydelsen av förnybara energislag, men understryker att energieffektivisering är viktigast: ”The most direct way to reduce our dependency on foreign oil is to simply use less of it…” Chu nämner inte utbyggnad av kärnkraft eller av fossila bränslen.

Chus ansats är dramatiskt mer framsynt och modern än den som levereras av republikanen och tidigare talmannen i representanthuset Newt Gingrich, i samma nummerav Newsweek. I Gingrichs värld står utbyggnad av olja, kol och kärnkraft i USA högt på agendan. Tur att rätt kille har makten idag.

Den som läser båda artiklarna ser snabbt att den svenska politiken under både socialdemokratiska och borgerliga regeringar länge strävat i ungefär den riktning som Chu pekar ut, men också att de förslag som regeringen levererat detta år framförallt är hämtade från Gingrichs föråldrade recept. När USA äntligen tycks gå framåt, öppnar Sverige för mer icke-förnybar energi.

Minst lika intressant som Chus artikel är en kommentar från Jon Wellinghoff, som Obama nyligen utsåg till ordförande i US Federal Energy Regulatory Commission. Läs själva följande utdrag från en färsk rapportering, där Wellinghoff, precis som Naturskyddsföreningen, menar att kärnkraftens dagar går mot sitt slut:

’Asked about challenges facing construction of new nuclear and coal power plants, Wellinghoff allowed that ”we may not need any, ever.” That’s a ”theoretical question” because ”I don’t see anybody building these things until costs get to a reasonable level.”’

Med de två citaten från Chu och Wellinghoff vill jag inte förutspå att Obama kommer att styra om skutan fullständigt. Men jag vill uppmana alla kritiskt tänkande och ansvarskännande riksdagsledamöter att på nytt överväga om inte de otidsenliga inslagen i regeringens energiproposition borde röstas ned.

Kommentera

4 thoughts on “Obamas energipolitik ger signaler till riksdagen

 1. Ånyo har vår företrädare för Naturskyddsföreningen proklamerat att kärnkraftens dagar går mot sitt slut. Man tar då uttalande från USA:s energiminister att förnyelsebar energi och energibesparing är viktigast, och att han inte nämner utbyggnad av kärnkraft.
  Däremot nämnes inte att han i senatsförhör stödjer president Obamas uttalade fortsatta användning av kärnkraft.
  Sedan framhåller man ordöranden för USA federala energiregleringskommission, som menar att man klarar sig med förnybar energi och inte behöver någon ny kärnkraft. Däremot nämnes inte att denne ordförande samtidigt stödjer utnyttjande av de nyupptäckta stora naturgasområdena i Nordamerika. Dessa kommer att generera betydande mängder växthusgaser med accelererande global uppvärmning som följd.
  Det nämnes heller inte att möjligheten för solenergi i USA är ofantligt mycket större än i Sverige, beläget på ca 30 grader högre latituder.
  Det är pinsamt att se att företrädare för Naturskyddsföreningen rycker ut enstaka personers uttalande från annat land med helt olika förutsättningar, för att bedriva sin ideologiska hatpropaganda mot klimatren kärnkraft. Om detta skall fortsätta föreslår jag att Naturskyddsföreningen byter namn till Kärnkraftsmotståndarföreningen.

 2. Vill man veta Chus asikt om karnkraft behover man bara lasa denna intervjun.

  http://berkeley.edu/news/media/releases/2005/10/03_chu.shtml

  hould fission-based nuclear power plants be made a bigger part of the energy-producing portfolio?

  Absolutely. Right now about 20 percent of our power comes from nuclear; there have been no new nuclear plants built since the early \’70s. The real rational fears against nuclear power are about the long-term waste problem and [nuclear] proliferation. The technology of separating [used fuel from still-viable fuel] and putting the good stuff back in to the reactor can also be used to make bomb material.

  And then there\’s the waste problem: with future nuclear power plants, we\’ve got to recycle the waste. Why? Because if you take all the waste we have now from our civilian and military nuclear operations, we\’d fill up Yucca Mountain. [Yucca Mountain, which sits on federal land in Nevada , is under consideration as a long-term storage facility for spent nuclear fuel.] So we need three or four Yucca Mountains. Well, we don\’t have three or four Yucca Mountains. The other thing is that storing the fuel at Yucca Mountain is supposed to be safe for 10,000 years. But the current best estimates – and these are really estimates, the Lab\’s in fact – is that the metal casings [containing the waste] will probably fail on a scale of 5,000 years, plus or minus 2. That\’s still a long time, and then after that the idea was that the very dense rock, very far away from the water table will contain it, so that by the time it finally leaks down to the water table and gets out the radioactivity will have mostly decayed.

  Suppose instead that we can reduce the lifetime of the radioactive waste by a factor of 1,000. So it goes from a couple-hundred-thousand-year problem to a thousand-year problem. At a thousand years, even though that\’s still a long time, it\’s in the realm that we can monitor – we don\’t need Yucca Mountain.

  Eller denna rapporten han skrev under som chef for en av de nationella labben.

  Sustainable Energy Future: The Essential Role of Nuclear Energy
  http://www.ne.doe.gov/pdfFiles/rpt_SustainableEnergyFuture_Aug2008.pdf

  Att pasta att Chu inte foresprakar karnkraft ar ren logn. Att han talar tyst om det just nu ar uppenbarligen en politisk nodvandighet da sa manga demokrater inbillat sig att karnenergi ar daligt.

 3. En kommentar till Johan Simu\’s kommentar.
  Varför tog du inte med resten av artikeln?
  \”Right now, compared to conventional coal, it looks good – what are the lesser of two evils? But if we can reduce the volume and the lifetime of the waste, that would tip it very much
  against conventional coal.\”
  D.v.s. om man kunde reducera lagringstiden för använt kärnbränsle från 100 000 år till 1 000 år så skulle kärnenergi vara att föredra före kolenergi. Nu är det ju inte det debatten handlar om. Vad han säger om kärnkraften är att den är \”evil\”

 4. Tja lanken finns dar for vem som helst att lasa. Laser man ar uppenbart att Chu foredrar karnkraft over kolkraft oavsett avfallsfragan och sen sager att om man kan reducera forvaringstiden sa ar karnkrafts problem losta.

  Chu verkar framforallt klipsk nog att inte vilja begransa valmojligheterna.

Kommentering är stängd.