Okunnig Mark Lynas inte en del av miljörörelsen

Författaren Mark Lynas blir idag nyttig idiot i svensk energidebatt, när han i SvD pläderar för mer kärnkraft i Sverige. Det är både okunnigt och fantasilöst. När jag själv mötte Lynas i en debatt för några år sedan tvingades han reservera sig för att han knappast kunde något alls om svenska energisystem. Idag kan jag dra slutsatsen att han läst, och möjligen bearbetat, åtminstone en text från en svensk spökskrivare. Men där stannar Lynas analys.

Svenska kärnkraftsivrare låter idag påskina att Mark Lynas är en del av miljörörelsen. Men Lynas representerar ingen miljöorganisation och han har heller inte förstått vad miljörörelsen länge sagt.

Miljörörelsen prioriterar, precis som alla kompetenta energiforskare och myndigheter, och nästan alla politiker i Sverige och EU, energieffektivisering i första hand och ökad energitillförsel i andra. Lynas nämner inte ens effektivisering i sin debattartikel om utvecklingen av de svenska energisystemen. Han tar heller inte upp bioenergi, ett av de allra största energislagen i Sverige, som är bra för miljö, stabil energiförsörjning, konkurrenskraft och samhällsekonomi. Och han berör inte med ett ord planerna på snabb svensk vindkraftsutbyggnad.

Jag tvingas konstatera att Lynas är lika okunnig om lösningar i Sverige som han varit bra på att beskriva klimatproblem. Inte undrar på att gårdagsfolket välkomnar honom varmt.

Kommentera

4 thoughts on “Okunnig Mark Lynas inte en del av miljörörelsen

 1. När argumenten tar slut kommer personangreppen fram. \”Nyttig idiot\”, \”spöksskrivare\”. Kan man tolka detta på annat sätt än att Naturskyddsföreningen står svarslös? Som en fångad råtta försöker man bita katten.

  Faktum är att Lynas är allt annat än en idiot. Inte heller är detta skrivet av en spökskrivare. Detta är Lynas själv som har skrivit. Det är bara att gå till hans hemsida och läsa originalet. Goggla på \”Mark Lynas\” och hitta det där. Där hittar man också anledningen till att Lynas nu är kärnkraftsvän.

  Lynas var länge själv kärnkraftsmotståndare. Skillnaden mellan Lynas och de fanatiska kärnkraftsmotståndarna var att Lynas slutade lyssna på flosklerna. Han slutade tycka illa om kärnkraft bara för att det var meningen att man som miljönisse skall tycka illa om det på ren princip. Han började läsa forskning och fakta. Resten är historia. Nu är Lynas kärnkraftsvän.

  Brännbara energikällor dödar. Kalla det \”bio\” hur mycket du vill men faktum kvarstår: luftföroreningar orsakar dödsfall. Effektivisera om du vill, men det kommer inte att räcka. Vill du se siffrorna? Sök på \”Sustainable Energy – without the hot air\”. Raka, enkla beräkningar, utan vare sig ideologi eller förutfattade meningar. Professor David MacKay använder sig av ett exempel där han täcker 10% av hela Storbrittanniens ytan med vindkraftverk, sätter solpaneler på alla tak i söderriktning, effektiviserar, bygger vindkraftparker i Nordsjön. Ladda hem boken (den är fritt tillgänglig under Creative Commons) och se själv hur långt denna er dröm räcker.

  Lynas vågade tänka om… trots att han visste att han skulle bli behandlad så här. När tänker Naturskyddsföreningen visa samma mod?

  P.S: Detta inlägg speglas på vår egen blogg (snart uppe) och på vårt forum. Om NSF censuerar detta inlägg, kommer folk att få veta detta. Törs du ta kritiken Micke?

  http://nuclearpoweryesplease.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=19

 2. Mikael det här blev nästan pinsamt. När fick du rätten att bestämma vilka som är del av miljörörelsen eller inte? Lynas är definitivt en del av miljörörelsen och har gjort mer än de flesta för den.

  Jag är själv en aktiv del av miljörörelsen och jobbar med att utveckla hållbar energi, men inom vilket fält kan man fråga sig? Jo kärnteknik! Vilket såklart skulle utesluta mig enligt dig. Att du blint vägrar sätta dig ner och studera tekniken och all forskning runtikring är verkligen märkligt. Lite jobbigt att behöva utmana sina förutfattade meningar kanske?

  Det måste vara besvärligt för dig att majoriteten av riskanalyser, livscykelanalyser, ekologiska fotavtrycksanalyser etc visar raka motsatsen till vad du konsekvent påstår om kärnteknik.

 3. Kan man stödja och bli en aktiv medlem i Naturskyddsföreningen om man vill ha största möjliga sänkning av co2-utsläppen samtidigt som man har en \”neutral\” inställning till alla energislag inkl kärnkraften?

Kommentering är stängd.