Papper, klimat och betydelsen av elva millimeter toarulle

paper_vapour-logo-small

[uppdatering 22 aug] Seminariet i London, och dess budskap, väckte starka känslor hos somliga. En redaktör på en branschtidning bloggade upprört om hur ”antipappers-aktivister” slår på en industri som är nere för räkning (!) Pappersnätverkets företrädare förklarade artigt att vi alla faktiskt är på samma sida, vi som vill ha en hållbar framtid.

På ett seminarium i London i juli presenterades nya och oroande fakta om papperets miljöpåverkan. Världens pappersproduktion står för en betydligt större del av utsläppen av växthusgaser än vad man tidigare trott. Även en försiktig uppskattning talar för att dessa utgör minst 7 % av de klimatpåverkande utsläppen – klart större än hela världens flygtrafik. Beräkningarna bygger på en meta-analys av en mängd vetenskapliga studier, och ser till papperets hela livscykel, från skog till sopförbränning eller, i värsta fall, tipp.

Dessa nya fakta presenteras i en studie om ”Paper Vapour” framtaget av det europeiska pappersnätverket EEPN. Vapour (rimmar på ”paper”) betyder ordagrant ånga och med studien lanserar EEPN alltså ett nytt begrepp i klimatdebatten.

Jim Ford, från Climate for Ideas har genomfört studien åt EEPN.  Nätverket består av ett 60-tal organisationer och företag från 24 länder, bland annat Naturskyddsföreningen.

Ford konstaterar på seminariet i London att papperkonsumtionen har en klart större påverkan på världens klimat än vad som tidigare varit känt.

– Men det innebär å andra sidan också en större potential att minska samhällets klimatpåverkan, säger Jim Ford. Vi kan använda papper smartare och effektivare och slippa en massa onödig konsumtion, menar Ford.

Beräkningarna, som bygger på bland annat livscykelanalyser av en hel industrisektor, samt dess klimatpåverkan (”carbon footprints”), är mycket komplexa och underliggande fakta är inte alltid entydiga. Det är därför svårt att få fram oomtvistlig totalsiffra för papperets globala ”klimatavtryck”. Detta är EEPN och rapportens författare, Jim Ford, noga med att understryka.

– Därför har vi varit försiktiga i våra beräkningar, och till stor del utgått från industrins egna siffror. Vi har också räknat in återvinning av papper. Ändå står det klart att utsläppen – ”Paper Vapour” – ger ännu större klimatpåverkan än den globala flygtrafiken, säger Ford.

Även de högsta uppskattningarna äv flygets bidrag till de totala utsläppen (knappt 5 %) ligger under siffran ”minst 7 %” som anges i rapporten. Denna bygger alltså av naturliga skäl delvis på industriföretagens egna uppgfiter och dessa behöver knappast misstänkas för att överdriva problemen med papper.

Men vad har nu detta att göra med toarullens storlek? Jo, på seminariet presenterades också ett antal konkreta exempel på hur stora brittiska företag sparar papper – och på så vis minskar både klimatpåverkan och sina utgifter. Genom enkla medel kan man nå förvånansvärda resultat. Så har t ex butikskedjan Sainsbury’s minskat storleken på sina toapappersrullar från 123 till 112 millimeter. En blygsam minskning kan man tycka. Men den har minskat transporterna med  500 lastbilslass(!) per år – motsvarande 140 ton CO2e. Den allra största besparingen ligger emellertid i företagets minskade förbrukning av kartong: ca 300 ton, vilket motsvarar omkring 2000 ton CO2e.

Papper kommer som bekant från skogen, via ett skogsbruk som i sig har en stor miljöpåverkan – både på klimatet, den biologiska mångfalden och skogens andra värden.

Genom en smartare pappersanvändning kan stora vinster göras. För klimatet, skogens miljö och ekonomin. När ska svenska företag – och politiker – börja tänka nytt och följa britternas exempel?

Hela studien (pdf) hittar du här:

Paper Vapour – the Climate Impact of Paper Consumption

Kommentera

8 thoughts on “Papper, klimat och betydelsen av elva millimeter toarulle

  • Hej Alexandra! Ursäkta sent svar, jag har haft semester. Ja, här i Sverige har vi nog tyvärr ett ovanligt slösaktigt förhållande till papper, jämfört med de flesta andra länder.

   Dessutom: den svenska skogsindustrin är inflytelserik, och har t exunder många år drivit propagandasatsningen \”Skogen i skolan\”. Det är ju inte nödvändigtvis så att skogsbolagen vill att vi ska använda mindre av deras produkter 😉

   Mvh Jonas Rudberg

   • Hoppas det var en trevlig semester 🙂

    Vi lever som sagt mycket efter intrycket av att vi har så mycket skog (och bra återväxt) att det inte spelar någon roll hur mycket papper vi använder och mycket av denna inställningen kan nog härledas till just \”propagandan\”.

    Det man däremot inte tänker på är att en nyplantering oftast är väldigt ensidig och den naturliga mångfalden slås ur spel. Det är alltså inte fullt så enkelt att gå efter ekvationen \”hugga ner ett träd\”+\”plantera ett nytt träd\”=0.

 1. Ja men vad det som säger att inte kunderna köper fler och större skithusrullar någon annanstans?

  • Ingenting säger det. Det gäller all miljömärkning, för övrigt: den som vill kan förstås hitta produkter som är sämre för miljön. Erfarenheten visar att det är tillräckligt många som vill välja Bra Miljöval, och motsvarande, för att göra stor skillnad.

   Det intressanta är att en mycket stor brittisk varuhuskedja går i spetsen för att hushålla med resurser, och om andra producenter följer efter så minskar den totala volymen. På så vis sparas både pengar och miljö.

   Mvh Jonas Rudberg

   • Artikeln är poänglös. Om man ska tala om att transporterna av toarullar har minskat då är de totala transporterna av det totala antalet toarullar som är intressant. Om en enskild kedja minskar förpackningarna behöver det inte vara någon besparing alls utan kanske enbart en förskjutning i fördelningen. Det är såna här låtsasförbättringar som gör att folk låter sig luras av förbättringar som egentligen inte är några förbättringar och det förment miljövänliga bara blir ett sätt att profilera sig.

    • Hej Nattbibliotek! Poänglös? Jag tolkar det som att du är kritisk till budskapet att företag kan göra bra saker för miljön. Visst ska man vara uppmärksam och skeptisk till denna typ av fakta. Vi känner till många exempel på \”greenwashing\”. Men den \”enskilda kedja\” du talar om är en av Englands största med en omsättning på över 20 miljarder pund. Även en mindre förbättring för miljön får stor betydelse, eftersom de är så stora. Som du ju förstår är toarullen bara ett exempel av flera. Gå gärna in och kolla via länkarna i artikeln (scorecards) så får du mera info om bakgrunden. Ifall du vet något om Sainsbury\’s som jag inte vet så ring eller mejla! (070-214 16 32)
     Mvh Jonas Rudberg

Kommentering är stängd.