Regeringen backar och blockerar EU:s klimatpolitik

Regeringen Reinfeldt blockerar de goda krafterna i EU just nu.  Efter  klimatkollapsen i Köpenhamn är  det allt fler EU länder som vill byta strategi och upphöra med att taktikspela med klimatet.  En orsak till att förhandlingarna i Köpenhamn  brakade ihop var att EU inte kunde lova 30 procents minskningar av växthusgaserna inom EU till 2020. Istället deltog EU aktivt  i ”alla väntar på alla”- leken  och lovade bara göra något extra om andra länder också höjde sina bud, istället för att visa ledarskap och bryta den paralysering som fortfarande råder.

Nu har klimatkommissionär Connie Hedegaard och flera andra EU-länder  lärt sig av erfarenheterna och vill att EU ska minska utsläppen med 30 procent oberoende vad andra länder utanför EU gör. Men inte Sverige.

Det är milt sagt hårresande att Sverige nu ställer sig på samma sida som Polen, Italien m fl. Det är faktiskt helt ofattbart. Inte minst beroende på att det nu är mycket billigare, på grund av den ekonomiska krisen,  att nå dessa mål än det var innan Köpenhamn. Då drev Sverige paradoxalt nog  30 procents minskning på EU-nivå . Det fanns inget gehör för den ståndpunkten då. EU satte istället ett mål 20 procent.

Naturskyddsföreningen berömde då  regeringen Reinfeldt för att vara pådrivare för ett mål på 30 procent, men vad har hänt nu? Reinfeldt menar att man spelar bort korten om man inte villkorar de egna målen med att andra länder måste följa efter. Men den taktiken är prövad med känt resultat.

Nu måste EU ta ledarskapet och Sverige måste givetvis stötta de progressiva krafterna i EU.  Sveriges position är också ytterst märklig eftersom den till viss del begränsar Sveriges möjligheter att gå före på egen hand om inte EU följer efter.  Världen har ett skriande behov av ledarskap i klimatfrågan.  Många länder inom EU vill nu ta ett steg framåt! Vad gör Reinfeldt? Sätter käppar i hjulen!

Kommentera

3 thoughts on “Regeringen backar och blockerar EU:s klimatpolitik

  1. Klimatförändringen beror på, att atmosfärens halt av växthusgaser blivit mycket högre under de senaste 100 åren. Förändringen fortsätter av egen kraft på grund av återkopplingsmekanismerna. Systemet är helt enkelt instabilt. Det är viktigt att förstå att människornas nuvarande utsläpp av koldioxid påskyndar denna klimatförändring och gör den mycket värre. Men det är inte dagens utsläpp som orsakar den. Orsaken är alla de utsläpp som gjorts tidigare, under vår industriella epok. Därför kan vi inte stoppa klimatförändringen genom att skära ner dagens utsläpp. Vi måste skära ner gårdagens, d.v.s. vi måste minska halten av koldioxid i atmosfären.
    Vad anser Naturskyddsföreningen om detta!
    Mvh RL

Kommentering är stängd.