Riksdagskandidaterna och miljön

Naturskyddsföreningen har frågat 494 riksdagskandidater på valbar plats om hur de ser på olika viktiga miljöfrågor. Undersökningen är ett komplement till de andra granskningar vi gjort inför valet, med syftet att ge våra medlemmar och miljöintresserade väljare information.

Mest intressant tycker jag är att majoriteten prioriterar bort ny kärnkraft när de svarar på frågan om hur näringslivet av klimatskäl borde investera 20 miljarder på energiområdet. Endast 13 procent av de svarande väljer då ny kärnkraft medan 74 procent förordar effektivisering och förnybar energi. Resultaten för olika partier är också spännande:

– Det är slående att ingen kandidat för Centerpartiet, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet förordar kärnkraft, och att bara en dryg procent bland Socialdemokraterna gör det. Bland Kristdemokraterna väljer 13 procent kärnkraft.

– InomFolkpartiet och Moderaterna är siffrorna till stöd för kärnkraft förvånansvärt låga, som jag ser det, och de ligger endast något över stödet för effektivisering och förnybar energi.

I mina ögon är resultaten hoppingivande. Allt fler verkar inse hur dyr och klimatineffektiv kärnkraften är, och att den är långt ifrån så ren som dagens förespråkare låtsas. Tvärtom ger ju kärnkraft ett livsfarligt avfall som måste hanteras i 100 000 år och ännu finns inga beslut om hur det ska ske, vilket är rimligt eftersom industrins osäkra förslag alltmer ifrågasätts av ledande forskare.

En annan fråga vi ställde handlar om uranbrytning och på den fronten har vi tidigare sett att både Centerpartiet och Kristdemokraterna svängt från sitt tidigare starka stöd för att förbjuda uranbrytning. Det visade vår granskning av miljöpolitiken under mandatperioden.

Som nu framgår av svaren från kandidaterna i Centerpartiet är det endast 33 procent som säger sig vilja ha ett lagstadgat förbud mot uranbrytning i Sverige, vilket är anmärkningsvärt lågt med tanke på den tidigare partilinjen och även sett utifrån svaret på frågan om energiinvesteringar. I Kristdemokraterna är det än färre, bara 13 procent, som vill se ett förbud. Detta är oroande med tanke på att vi nyligen visat att uranjakten sker på över 200 platser i landet.

Den tredje frågan vi ställde till kandidaterna rör skyddet av tätortsnära skogar,vilka fyller en viktig funktion för barnens hälsa, inte minst skolskogar. Här var kandidaterna splittrade i frågan om att lagstifta så att den kommunala planeringen verkligen säkerställer en rik naturmiljö för barnen, särskilt vad gäller skogar. Inte minst inom Alliansen varierade siffrorna –  kandidater för C och KD såg överlag positivt på förslaget medan många kandidater för M och FP var klart mindre intresserade.

De tre frågorna kompletterar vår tidigare enkät om vilken miljöpolitik som riksdagspartierna vill föra kommande år. Läs gärna mer om partiernas vallöften för miljön!

Kommentera

One thought on “Riksdagskandidaterna och miljön

 1. Om nu Naturskyddsföreningen ska medverka i debatten om miljöpolitik så undrar jag var dessa frågor tas upp, som nämns som de viktigaste för att bevara biologisk mångfald. De är hämtade från hemsidan som berör just detta ämne. Mikael Karlsson som ordförande i EBB borde ju vara någorlunda insatt.

  EEB och Naturskyddsföreningen anser att:
  All användning av naturresurser måste anpassas med hänsyn till ekosystemen.
  EU:s fiskepolitik och jordbrukspolitik måste baseras helt och hållet på miljömässiga avvägningar.
  Det finns ett stort behov av en åtgärdsplan för att hejda förlusten av biologisk mångfald men också för hur vi ska restaurera ekosystemen och säkra vår långsiktiga tillgång till viktiga ekosystemtjänster. Den biologiska mångfaldens fundamentala roll för vårt välstånd måste vara grunden för en sådan plan.
  Information och kunskap om de naturliga ekosystemen och deras betydelse måste spridas inom alla nivåer av samhället, speciellt inom skolan.
  EU-direktiv och miljölagstiftning måste efterföljas och tillämpas.
  Kostnaderna för bevarandet av biologiskmångfald borde ses som nödvändiga investeringar för framtiden.
  Budgetanslagen måste öka för att nödvändiga åtgärder ska kunna genomföras. Enligt den studie som TEEB, The Economics of Ecosystem Services and Biodiversity, gjort på uppdrag av EU och G8-länderna, kommer samhället att tjäna ekonomiskt på att agera i tid.
  Marina ekosystem måste få ett mycket starkare skydd. De har länge behandlats som globala allmänningar och nyttjats utan begränsningar. Exempel på nödvändiga åtgärder är: ett globalt system av skyddade marina områden som även innefattar öppet hav; avskaffandet av subventioner som underlättar ohållbar exploatering av marina resurser; minskning av fiskeflottans kapacitet så att den ligger i linje med ett hållbart resursuttag, förbud mot ohållbar och destruktiv fiskeutrustning.
  Nya, konkreta och mätbara mål behöver tas fram under den kommande tioårsperioden.
  En internationell plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster måste etableras som föreslaget.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.