Ses vi på Klimatriksdagen?

Klimatriksdagen pågår under 6-8 juni i Norrköping. Där tas mycket viktiga frågor upp under väldigt festliga omständigheter.

OBS! Sista dagen för anmälan till Klimatriksdag 2014 är 23 maj!

Energifallet-medarbetare kommer att vara på plats för att umgås, spana omkring och såklart visa självaste läromedlet Energifallet.

Dessutom håller vi en diskussionsworkshop om unga, klimatet och framtiden! Det gör vi i stolt samarbete med PUSH Sverige. Vi kommer att prata om hur vi kan vända oro till hopp och handlingskraft. Energifallet och PUSH delar med sig av idéer och du och vem som helst kan bidra med sina egna tankar och tips. Tillsammans kommer vi fram till de bästa sätten att prata om klimatet – för att göra ungas klimatkval till något konstruktivt. Var med och skapa en klimatparlör!

Vadå Klimatriksdagen? Jo, en egen riksdag för klimatrelaterade frågor. Klimatriksdagen vill samla alla tänkbara folkrörelser för att visa att det finns ett starkt och brett stöd för en snabb omställning till ett hållbart samhälle. Under våren har folk runt om i landet skrivit och skickat in förslag på hur vi ska ta tag i klimatutmaningen. De förslag som röstas igenom under Klimatriksdagen kommer sedan att lämnas över till representanter för riksdagspartierna. Läs mer om Klimatriksdagen här! Om det känns skojigt och viktigt att vara där, anmäl dig här!

Redan anmäld? I så fall ses vi där!

Här är en beskrivning av workshopen:

Energifallet och PUSH Klimatriksdag 2014

Undrar du något om workshopen, skriv till agnes.vungi@naturskyddsforeningen.se