Skärpta krav från EU – Sverige i energiskamvrån

I tisdags hände något som vi i Naturskyddsföreningen efterlyst länge. EU-parlamentet röstade då fram ett förslag som kan innebära strängare regler för EU-ländernas energikonsumtion i framtiden. Det här ser vi som ett välkommet framsteg eftersom prognosen för framtidens energianvändning går stick i stäv med EUs mål om en minskning med 20%. Enligt prognosen kommer flera länder till och med att öka sin användning av energi. Och Sverige är värst. 

EU tog ett viktigt steg mot ett förstärkt energieffektiviseringsdirektiv i tisdags. Då röstade parlamentets industri- och energiutskott (ITRE) för en rad förändringar av det nuvarande direktivet.

Bakgrunden är det mål som EU har satt upp om 20 % minskad energianvändning till 2020 (från 2008), som inte kommer att nås med de nuvarande åtgärderna i medlemsländerna. Allra sämst är faktiskt Sverige som har valt att tolka målet som ett energiintensitetsmål kopplat till BNP. Eftersom BNP ökar kan därför också energianvändningen öka i faktiska termer även om energianvändning per krona minskar. I och med den svenska tolkningen räknar vi med att öka vår energianvändning mest i hela Europa, och hävda ändå att vi når målet.

Därför föreslår parlamentet nu alltså skärpta regler, vilket bland annat innebär bindande nationella mål för minskad energianvändning, renoveringskrav för offentliga byggnader, effektiviseringskrav för energibolag (vita elcertifikat), med mera.

Detta är en utveckling som Naturskyddsföreningen välkomnar och länge har efterfrågat. Vi hoppas nu att den svenska regeringen tar till sig kritiken och verkar för att också ministerrådet röstar igenom förändringarna. En effektivare energianvändning är en nödvändighet i omställningen till ett 100 % förnybart energisystem.

Diagrammet bygger på EU-ländernas prognoser över energianvändning som de rapporterat till EU-kommissionen (NREAP). Sverige kommer att öka sin energianvändning mest av alla.

Kommentera

3 thoughts on “Skärpta krav från EU – Sverige i energiskamvrån

 1. ENERGI ÄR INTE BARA FOSSILA UTSLÄPP!
  SVENSK ENERGI-PRODUKTION ÄR ETT FÖREDÖME!
  Som vanligt är det Kol-maffian i EU som genom att prata om Energi-effektivisering som det främsta målet, vill ha positiv respons för sin egen Kol-eldning och, SINA FOSSILA UTSLÄPP? Tyskland är ju ledande i EU och ANSVARAR för hur psalmerna om Kol-eldningens lov skall sjungas, så att det inte framgår att det är Sverige som är ett föredöme, med sin FOSSIL-FRIA ENERGI -PRODUKTION! Och Natur-skyddsföreningen, av alla,  går på den enkla finten? När dom borde förstå, att; \”STOPPA KOL-ELDARNA\”, är allas vår framtids,  viktigaste fråga?

  Att Vi på Jorden genom aningslöshet och flathet mot Kol-eldarna  håller på att  Kol-Elda oss till döds! Samtidigt som alla världens Kol-eldare-nationer  bygger nya och större Kol-kraftverk i en fanatisk självmords-
  liknande frenesi som övergår allt förstånd? Och vår självbevarelsedrift?

  Sverige varken kan eller skall,  jämföras med EU generellt, som bara en Energi-producerande och Energi-användar-Nation. Vi har ju inga alls
  fossila utsläpp, \”ZERO\”, i jämförelse med alla andra Nationer i EU.

  Vi måste faktiskt prata om de verkliga problemen med Energi-användning och Energi-produktionen, nämligen; DE FOSSILA UTSLÄPPEN!

  Vet skäms Naturskyddsföreningen att inte arbeta mot Fossila Bränslen,
  i huvudsak då att STOPPA ALL KOLELDNING!

  SÄTT TUMMEN I ÖGAT PÅ TYSKLAND, EU, OCH ALLA ANDRA KOL-ELDARE, BOJKOTTA DERAS INDUSTRI-PRODUKTER OCH VISA HUR INDUSTRIN I DAG MÅSTE VÄLJA ENERGI-SLAG, DÄR INTE KOL-KRAFTEN FÅR PLATS!  INDUSTRI-NATIONEN TYSKLAND ÄR DEN NATION SOM DÅ HAR MEST ATT BEVISA, I HELA EU!

  DET HANDLAR OM ATT VÅRA MÖJLIGHETER ATT ÖVERLEVA, NU ÄR PÅ GRÄNSEN ATT FÖRSVINNA, DÅ MÅSTE KLARSPRÅK OCH
  DEFINITIVA KRAV PÅ ATT STOPPA ALLA FOSSILA UTSLÄPP, VID
  VARJE TILLFÄLLE FRAMFÖRAS, ANNARS ÖVERSVÄMMAS EU AV KOL-KRAFT OCH GAS FRÅN RYSSLAND, MED ÄN VÄRRE FOSSILA UTSLÄPP! JAG FÖRESLÅR ATT VI TVINGAR FRAM BESLUTET ATT
  ALLA FORDON, SOM PERSONBILAR, LAST-BILAR, BUSSAR, TÅG,
  MOTORCYKLAR OCH CYKLAR SAMT LOK OCH TÅG, SPÅRVAGNAR OCH ARBETSMASKINER AV OLIKA SLAG SKALL TILLVERKAS I EN HELT FOSSIL-FRI MILJÖ OCH MED FOSSIL-FRI ENERGI. SAMT
  ATT FOSSILFRI EL-ENERGI SKALL ANVÄNDAS FÖR FRAM-RIFTEN!
   
  SVERIGE ÄR OCH HAR VARIT ETT FRAMTIDS-LAND I GENERA-TIONER, INOM DESSA INDUSTRI-GRENAR, OCH KAN TJÄNA SOM ETT FÖREDÖME OCH SNABBT TA ÖVER MERA AV DENNA FORM AV INDUSTRI-TILLVERKNING FRÅN DE  NATIONEN SOM SAKNAR FOSSILFRI ENERGI! OCH DÅ GE OSS ALLA EN LÄNGRE FRIST FÖR ATT SÖKA NYA ALTERNATIVA FORMER AV REN ENERGI OCH
  ÄVEN OSS SJÄLVA EN MÖJLIG VÄG ATT SNABBT KOMMA BORT FRÅN FOSSIL-UTSLÄPPEN OCH DE SMUTSIGA INDUSTRIERNA!
   
  ETT INTRESSE FÖR HELA EU ÄR DÅ ATT VISA UPP VÅR INDUSTRI,
  SOM DET VIKTIGASTE VERKTYGET ATT UNDVIKA ALLA UTSLÄPP!

 2. Hej Benny!

  Naturligtvis är Naturskyddsföreningen emot kolkraft, liksom
  annan fossil energi. Och det är sant att Sverige har en förhållandevis fossilsnål
  elproduktion, om än inte alls helt koldioxidneutral och definitivt inte utan miljökonsekvenser.

  Att verka för energieffektivisering är på inget vis att
  springa ”kol-maffians” ärenden. Tvärtom är energieffektivisering väldigt
  viktigt för att vi ska kunna bygga ett 100 % förnybart energisystem; det
  energislöseri vi ägnar oss åt idag är inte hållbart.

  All energitillförsel har miljökonsekvenser, om än i olika
  omfattning och på olika vis. En stor del av elproduktionen i Sverige idag
  kommer exempelvis från kärnkraften, och ska vi lyckas fasa ut den måste vi
  använda energin effektivare. Såhär ett år efter katastrofen i Fukushima är
  kärnkraftens problem högst aktuella. Vi importerar också en hel del el när vår
  egen produktion inte räcker till, och den ”marginalelen” utgörs ofta av
  kolkraft. Kan vi effektivisera vår energianvändning kan det istället bli vi som
  exporterar förnybar el. Andelen fossila bränslen i vår inhemska elproduktion är liten, men den finns där.

  Bilden av Sverige som ett föregångsland är något vi på
  Naturskyddsföreningen menar att vi kan, och bör, diskutera. Det är sant att vi
  har kommit långt i många frågor, men fortfarande ligger de svenska utsläppen på
  ca 10 ton  CO2e per capita och år om man räknar ur ett konsumtionsperspektiv, det vill säga
  räknar in de utsläpp som svensk konsumtion orsakar utomlands, och räknar bort
  de utsläpp som vår export orsakar. Det är väldigt långt från en hållbar nivå.
  Glöm inte heller att Sverige äger mycket av den tyska kolkraften via
  Vattenfall.

  Att arbeta för energieffektivisering är inte att ta fokus
  från viktigare frågor, utan en mycket viktig pusselbit för att hejda
  klimatförändringarna och skydda vår miljö. Det finns tyvärr inte en Lösning med
  stort L, ska vi klara klimatkrisen måste vi både minska vår användning av
  energi samtidigt som vi avvecklar den fossila energin till förmån för förnybara
  energislag.

  Läs gärna mer om hur vi resonerar i Naturskyddsföreningens
  klimatpolicy som finns på: http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Policies/dok-klimatpolicy.pdf

  Där skriver vi bland annat om kolkraft:

  Kolkraft

  Politiken
  måste ta sikte på att snabbt fasa ut fossila bränslen. I synnerhet kolkraft är
  ett utomordentligt dåligt energislag som utöver höga koldioxidutsläpp per
  kilowattimme även medför dels stora utsläpp av andra miljö- och hälsofarliga
  föroreningar, dels ofta en storskalig skövling av landskap vid kolbrytningen.
  Kolkraftverk bör i första hand läggas ner.

  Naturskyddsföreningen anser

  • att ny kolkraft är oacceptabel och
  befintlig kolkraft och subventionerna till kolkraft snabbt ska avvecklas inom
  hela EU,

  • att svensk och svenskägd kolkraft ska avvecklas till
  senast år 2020, samt

  • att Vattenfall ska få nya
  verksamhetsdirektiv innebärande att företaget ska avveckla både kol- och
  kärnkraft senast 2020, så att de totala miljöskadorna av verksamheten minskar
  steg för steg.

   

  Med vänliga hälsningar,

  David Kihlberg

  Sakkunnig klimat, Naturskyddsföreningen

Kommentering är stängd.