Släck lampan – tänd hoppet inför Earth Hour 2016!

Nu är det inte långt kvar till Earth Hour. Den 19 mars kl. 20:30-21:30 släcker vi ner för att visa våra politiker att klimat- och energifrågan är viktig, att vi vill ställa om till förnybar energi, nu! Dessutom är Earth Hour ett bra tillfälle att påminna sig själv om vad var och en av oss kan göra för att bidra till en mer hållbar värld.

Lektionstips!

Energifallet.se finns massor av material som passar för att arbeta med klimat- och energifrågor inför Earth Hour! Här kommer tre av våra favoriter:

släck lampan tänd hoppetEnergireportern för åk 7-9
I den här övningen får eleverna fördjupa sig inom ett energi- eller klimatrelaterat område genom att skriva artiklar på svenska eller engelska utifrån färdiga löpsedlar –>

Eleverna får söka information, ta ställning och värdera aktuella samhällsfrågor inom miljö, klimat och hållbarhetsområdet samt utveckla förmågan att uttrycka sig och strategier för att skriva olika typer av texter. Övningen går bra att göra på både svenska och engelska.

> Till övningen Energireportern

lådaDu strålar energi för åk F-6
Målet med experimentet är att eleverna, genom enkla naturvetenskapliga experiment och enkla konstruktioner, får en ökad förståelse för miljöfrågor utifrån sin egen vardag. Övningen syftar också till en ökad förståelse för vad energi är och att koppla vår användning av energi till aktuella samhällsfrågor. I Du strålar energi får eleverna förståelse för energins oförstörbarhet och flöde, hur energi omvandlas mellan olika former.

> Till experimentet Du strålar energi

energitjuv_purple(72dpi_transp)Stoppa energitjuvarna! för åk F-3 och 4-6
I den här övningen spanar klassen tillsammans efter energitjuvar i skolan – det vill säga sådant som använder energi i onödan. Målet med övningen är att eleverna ska bli uppmärksamma på hur energi används, bli medvetna om olika sätt att hushålla med energi samt förstå hur deras egna val och handlingar är kopplade till energianvändning och miljöpåverkan.

> Till Stoppa energitjuvarna! för åk F-3
> Till Stoppa energitjuvarna! för åk 4-6

Lycka till!