Uranbrytning på gång i Sverige?

Runt om i landet letar många företag efter uran. Det visar vi i en ny kartläggning idag. Över 200 undersökningstillstånd medger prospektering efter uran, från söder till norr i Sverige. Uranjägarna har fått medvind av regeringens öppning för mer kärnkraft i Sverige, av världsmarknadspriserna på uran och av uttalanden från både statsminister Reinfeldt och näringsminister Olofsson som tolkats öppna för uranbrytning.

Naturskyddsföreningen menar att uranbrytning – som skapar radioaktivt avfall som kan spridas i miljön – inte ska tillåtas i Sverige. Minerallagen bör ändras så att uran inte längre får brytas.

Effektivisering och förnybar el är vägen framåt till hållbara energisystem!

Kommentera

5 thoughts on “Uranbrytning på gång i Sverige?

 1. Helt befängt att bygga fast sig i en teknik som bygger på en ändlig resurs…och som dessutom innebär en stor belastning på både natur och hälsa!!

 2. Helt rätt Mikael! Uranbrytning hör inte hemma på 2000-talet och Sveriges politiker måste förstå att våran användning av kärnbränsle här sätter stora miljöskadliga avtryck i andra länder. Den som säger att kärnkraften är ren bör ställa sig i kanten av en urangruva och se de miljömässiga konsekvenserna.

 3. Detta är vad SNF erbjuder istället…

  http://www.nyteknik.se/nyheter/automation/processautomation/article2463110.ece

  De kraftkällor i Sverige som kräver absiolut mest av det där, är solkraft och vindkraft.

  Kärnkraft – i jämförelse – kräver 1 kg uran per medborgare och 50 år… med den gamla tekniken. Byt till Generation IV-tekni istället, och den mängden sjunker till 50 gram per medborgare och 75 år istället. Och deta ifrån uran vi redan äger och kan återbruka.

  Det finns inget rationellt eller vetenskapligt tänkande bakom SNF\’s kärnkraftsmotstånd. Nu handlar det bara om att rädda ansiktet efter att i 30+ år motsatt sig en av Sveriges renaste kraftformer. Det handlar om att smutskasta kärnkraften och grön-tvätta de egna lösningarna.

 4. Vore det inte lämpligare att SNF lobbar för en hårdare miljölagstiftning kring all slags gruvbrytning?
  De gruvföretag som klarar de hårda kraven, oavsett vad som bryts, kan då få tillstånd att bryta, och alla tjänar på en bättre miljö kring alla gruvor. Klarar man inte kraven vad det gäller uranbrytning så blir det ingen brytning, miljön tjänar åter på det och vi slipper en särbehandling av enskilda ämnen.

  Eller så tar vi Mikael Karlssons resonemang på allvar och börjar även lobba för en ändring av minerallagen så att järn och bly blir förbjudet att bryta. Dessa metaller kan användas i vapen och ammunition som sprider död och stora skador över världen, ofta helt okontrollerat.

Kommentering är stängd.