Vi spelar rysk roulett med klimatet. Frågan är med hur många kulor?

En helt färsk rapport från organisationerna Climate Analytics, Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) och Ecofys konstaterar att vi är långt ifrån att nå de internationella klimatmålen, och än längre från de mål som forskningen menar att vi bör sikta på. Men vi har ännu möjlighet att klara utmaningen med ökade ambitioner.

Under FN:s klimatkonvention har en majoritet av världens länder enats om att begränsa den globala uppvärmningen till max 2°C över förindustriell nivå. Det var en politisk kompromiss som bara delvis grundades i vetenskapens rekommendationer. Forskningen idag pekar på att gränsen för katastrofala klimatförändringar snarare går vid ca 1,5°C, och det är också den gräns Naturskyddsföreningen liksom majoriteten av världens miljöorganisationer förordar. Förändringen i kunskapsläget illustreras i denna figur

Med nuvarande politiska ambitioner kommer det dock att gå illa. Inte nog med att målet 2°C inte räcker för att undvika katastrofala effekter, de uttalade ambitionerna räcker inte ens dit. Och för att göra det hela ännu värre så är det många länder som inte ens når sina egna allt för låga mål. De utsläppsminskningar som nu ligger på bordet under det pågående klimatmötet i Bangkok (ett förberedande möte inför höstens COP18 i Doha, Qatar), kommer enligt rapporten leda till temperaturökningar på mellan 2,6-4,1°C till år 2100. Och det alltså om löftena hålls. En temperaturökning på 2,6-4,1°C skulle innebära fruktansvärda konsekvenser för människor och natur jorden runt.

Redan den temperaturökning på ca 0,8°C som våra utsläpp av växthusgaser hittills har orsakat leder idag till svåra konsekvenser på många platser. I dagarna rapporterade exempelvis Världsbanken att de globala matpriserna ökat med 10 % under juli, på grund av den svåra torka som drabbat USA och Östeuropa i sommar. Denna torka menar bland andra den framstående klimatforskaren James Hansen vid NASA beror på klimatförändringarna. Och även om det ännu är svårt att med säkerhet koppla enskilda händelser till klimatförändringarna så är torka, översvämningar och stormar något vi kommer att få se allt mer av framöver enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC, som handlar om just extremväder. En annan dagsfärsk rapport från Oxfam varnar också för kraftigt ökade matpriser, och stora ”prischocker”, till följd av klimatförändringarna de närmaste decennierna. Prisökningar som kommer drabba fattiga jorden runt mycket hårt.

Men en temperaturökning över 1,5°C går fortfarande att undvika enligt rapporten från Climate Analytics, PIK och Ecofys. Det som står i vägen är inte brist på tekniska lösningar utan den politiska viljan. Det menade också ekonomen Nicholas Stern, tidigare chefsekonom vid Världsbanken och bland annat författare till den ofta citerade Stern-rapporten, vid en konferens i Stockholm nu i veckan. Men han var också noga med att påpeka att 1,5°C på inget sätt är en ”säker” nivå, utan snarare utgör gränsen mellan att spela rysk roulett med en eller två kulor. Det krävs en ”energirevolution” för att minska utsläppen tillräckligt, sade Stern.

Climate Analytics, PIK och Ecofys varnar också för att flytta fokus från minskningar av koldioxid till att prata mer om kortlivade klimatpåverkande ämnen och andra växthusgaser. Bland andra den svenska regeringen med Lena Ek i spetsen har den senaste tiden börjat tala mycket om dessa andra klimatpåverkande utsläpp. Det är viktigt och det svenska initiativet att lyfta frågan är mycket bra, och gynnar inte bara klimatet, men vi måste minnas att minskningar av koldioxidutsläppen fortfarande är den allra viktigaste åtgärden för att klara klimatmålen.

Läs mer om Naturskyddsföreningens syn på klimatfrågan i vår nyligen (nov 2011) uppdaterade klimatpolicy.

Kommentera

3 thoughts on “Vi spelar rysk roulett med klimatet. Frågan är med hur många kulor?

  1. Bilden om rysk roulette är bra, men en skillnad mot klimatverkligheten är att man inte nödvändigtvis dör om klimatet rubbas. Saker blir kanske bara riktigt jobbiga.

  2. Det är klart att det är väldigt osäkert exakt vilka effekter utsläppen har, men de är stora och bör reduceras för en hygglig framtid. Så FN satte bland milleniummålen att reducera med 50% mellan 1990 och 2015. Istället har de ökat med 30% 1990-2010! Polarisen är nu 18% mindre än någonsin förr om någon påminnelse skulle behövas! Ändå är ett tema i amerikanska valet att hindra besinpriserna att öka och det står även i centerna nya 25 punkts program! Al Gores film har fallit lagts till handlingarna! EU vill ha restriktioner mot importen av lågprissolceller från Kina. Regeringens framtidsprogram talar om grön tillväxt, tillväxt är farlig och har gränser även om den är grön! Det är tveksamt om regeringens budget ytterligare markerar vilja att minska klimatgaserna, vilket kunde vara motiverat utgående från de senaste tecknen.

Kommentering är stängd.