Vindkraft får inte hota värdfull natur, fallet Svevind i Piteå

Vindkraften spelar en viktig roll för utvecklingen av ett hållbart energisystem i såväl Sverige som andra länder. Naturskyddsföreningen vill se mycket mer vindkraft i Sverige och menar att en sådan utveckling kan förenas med ett starkt miljöskydd och att etableringar kan ske utan att hota värdefull natur.

I många fall tar vindkraftsföretag god naturvårdshänsyn och föreningen har en positiv dialog med såväl branschen som enskilda företag. Tyvärr finns undantag, där etableringar riskerar ge stor skada.

Naturskyddsföreningen i Piteå har uppmärksammat ett sådant fall, där Svevind ska göra en jätteinvestering. Den kommunala miljö- och byggnadsnämnden har föreslagit att ett antal verk ska avstyrkas eftersom de planerats alltför nära ett skyddsområde, Natura 2000-området och naturreservatet Svartliden. Kommunstyrelsen kör dock över nämnden utifrån ett allmänt floskelartat tillväxtresonemang.

Niklas Johansson och Ove Persson från Naturskyddsföreningen i Piteå höjer nu sin röst och manar till skydd av området. Det gör de med rätta! Det borde ligga i såväl kommunens som Svevinds intresse att undvika de verk som kan orsaka skada.

Kungsörn och annan värdefull natur får inte hotas av vindkraft.

Kommentera

2 thoughts on “Vindkraft får inte hota värdfull natur, fallet Svevind i Piteå

  1. I början av september fanns det en debattartikel i GP där Svante Axelsson, Helena Johnsson LRF och Annika Helker Lundström, VD för lobbyorganisationen Svensk Vindenergi, sjöng den storskaliga vindkraftens lov. Då var det nära att jag gått ur Naturskyddsföreningen.  Jag som bor i glesbygd och inte fallit för propagandan från regering och storfinans beträffande s.k. grön energi, anser att vindkraft skall placeras i närheten av motorvägar, industriområden och andra ställen, där miljön redan av så fördärvad att ännu ett miljöfarligt projekt varken gör till eller från. Det är därför glädjande att se att ni i riksledningen ändå tycks anse det ibland kan finnas skäl att avstå från ett nytt s.k. grönt projekt…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.