World Energy Outlook: effektivisering bäst!

International Energy Agency (IEA) ger i sin nya World Energy Outlook (2008) fullt stöd åt Naturskyddsföreningens bedöming att energieffektivisering och förnybar energi tillsammans utgör den viktigaste vägen till minskad klimatpåverkan.

I de senarier för klimatpolicy fram till 2030 som IEA presenterar bedöms effektivisering av energisystemen vara den i särklass viktigaste åtgärden för minskade utsläpp av koldixid.

På tillförselsidan bedömer IEA att förnybar energi kommer att passera gaskraft i storlek och bli näst största källa till elektricitet i världen redan strax efter 2010 (kolkraft är störst). Förnybar solenergi, vindkraft, geotermisk energi, samt tidvatten- och vågenergi växer idag tillsammans snabbare än någon annan kategori i världen. Inom OECD ökar elen från förnybara energislag snabbare idag än elen från fossilbränslen och kärnkraft tillsammans.

Kärnkraftens andel av den globala energin bedöms minska från från 6% idag till 5% år 2030 (samtidigt som andelen el i världen som kommer från kärnkraft går ner från 15% till 10%). I OECD Europa bedöms kärnkraften inte ens öka i absoluta tal.

Inte så konstigt att folkpartiet är så ensamt i Sverige sin omoderna nukleära fundamentalism.

Kommentera

4 thoughts on “World Energy Outlook: effektivisering bäst!

  1. Jag tycker Ert Pressmeddelande om brevet till EU-politikerna var mycket viktigt. I EU stiftas ju huvuddelen av våra nya miljölagar, eller åtminstone beslutas ramarna för den nationella tillämpningen. På bloggen miljöinnovation begränsar vi oss till vårt tema. I förra veckan var det vårt huvudinslag i inlägget Torsdagsglad för miljöinnovationer. http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/torsdagsglad-for-miljoinnovationer . Många följer ju hellre bloggar än Pressmeddelanden. Ta gärna upp brevet på bloggen! Som medlemmar och svenskar ska vi också vara glada och stolta över Mikaels roll i European Environmental Bureau. Ge oss alla möjlighteter att vara det!

  2. I world energy outlook står detta.

    \”The share of nuclear power in primary energy demand edges down over the Outlook period, from 6% today to 5% in 2030 (its share of electricity output drops from 15% to 10%), reflecting the consistency of our rule not to anticipate changes in national policies — notwithstanding a recent revival of interest in nuclear power.

    De ignorerar alltså uppsvinget i intresset för kärnkraft i sin projektion. Vilket gör projektionen mer eller mindre meningslös. Den säger inget om hur stor potentialen för utbyggnad är utan bara något om politiken bakom kärnkraft.

    Lustigt föresten att kalla folkpartiet för kärnkraftsfundamentalister när det är SNF som har en fruktansvärt svartvit och omodern syn på kärnenergi, hoppas ni någon gång kan öppna ögonen för den utveckling som sker inom kärnteknik.

  3. Ny teknik kan göra så otroligt mycket. När jag gjorde elektriska snöröjare för t ex tågväxlar och vindkraftverk (tillsammans med uppfinnaren Bo Nordström) lyckades vi få ned energiförbrukningen med hälften, och de avfuktare vi säljer idag (under varumärket TrygghetsVakten) drar mellan en femtedel och en tiondel av äldre sorter (man sparar upp till 5000 kWh per år på en vindsavfuktare!). Det går att spara massor av energi om man bara tänker nytt.

Kommentering är stängd.