COP21: Nytt avtalsutkast

Idag kl 8 presenterades hur långt man kommit i förhandlingarna. Avtalsutkastet är nu på 50 sidor. Det man ännu inte är överens om återfinns i hakparenteser för att lösas längre fram i processen. Ett exempel på en nyckelmening är denna, som lär få leva med hakar ända in i slutet:

”In order to strengthen and support the global response to the urgent threat of climate change, Parties [shall][agree to] to take urgent action and enhance [cooperation] support] so as to:

(a) Hold the increase in the global average temperature [below 1.5 °C [or] [well] below 2 °C] above preindustrial levels by ensuring deep cuts in global greenhouse gas [net] emissions;”