Dags för flyget att betala för sina kostnader

Ett gäng Göteborgsforskare lyfte de ofta känsliga frågorna om kött och flygskatt i en läsvärd artikel på DN-debatt förra veckan. Vi stöttade med en replik om en klimatavgift på köttet. Ikväll följer SVT Debatt upp med en debatt om flygskatten. Dit var jag också inbjuden, men fick nu i sista stund inte komma då panelen i så fall hade blivit för positiv till flygskatten (!).

Naturskyddsföreningen är för en avreseskatt på flyg. Vårt mål är ju en klimatpåverkan nära noll till 2030 i Sverige. Nu släpper vi ut minst 10 ton per person och år men vi ska ner till 1 ton. Vi kommer långt med teknik, effektivisering och nya bränslen. Men för flyget finns inga stora tekniska lösningar i sikte, så då måste vi ändra beteende för att minska utsläppen.

För individen är en flygresa det enskilda beslut eller aktivitet som påverkar klimatet mest. En enda flygresa, Sverige-Thailand tur och retur, påverkar klimatet lika mycket som en personbil gör under ett helt år: ca 2,5 ton CO2-e. Det är klart att det inte är hållbart om det sker för ofta.

Vi måste därför se flyget som den lyx det en gång var: Flyg mer sällan och stanna borta längre när vi väl flyger.

För att komma dit räcker det inte med bara information. Det är starka drivkrafter som gör att flyget ökar. Styrmedel måste till så att det blir lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Det finns flera länder som har en flygskatt i EU; främst Storbritannien och Tyskland, men även Frankrike, Österrike och Italien. Som föregångsland i klimatpolitiken är det dags även för Sverige att införa en.

Visserligen är flyget redan med i handelssystemet ETS men priset på utsläppsrätterna är så lågt att resandet inte påverkas alls. En flygskatt måste vara så hög att den gör skillnad. Skulle en flygresenär betala lika mycket skatt för flygfotogen som bilisten gör för bensin till bilen, skulle en Thailandsresa bli minst 5.000:- dyrare. På bensinen betalar du koldioxidskatt, energiskatt och moms. Men på flyget ingenting alls! Det är en klimatskadlig subvention.

Kritikerna säger att biobränslen till flyget är lösningen. Och visst det är bättre med biobränslen än fossil fotogen, men marken ska räcka till mycket. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med biobränslen för fortsatt ökat flyg. Och eftersom utsläppen sker på hög höjd, kan biobränslena som bäst halvera klimatpåverkan. Med en hög skatt riskerar flygandet också att bli en klassfråga, men för att lösa orättvisor i samhället måste vi ha en aktiv fördelningspolitik. Vi kan inte subventionera flyg till alla oavsett inkomst. Och ja vi behöver resa, träffa nya människor och få nya intryck, men det går med tåg. Och om det inte går, stanna borta länge. Riktigt länge.